"Voor mij begint het leven vandaag opnieuw"

Deze woorden sprak een vrouw, tsunamislachtoffer, toen zij de sleutel kreeg voor haar nieuwe woning in Kesbepana (Galle).

Kahawa
Op zondag 26 december 2004, tweede kerstdag, veroorzaakte een zeer zware zeebeving in de Indische Oceaan een vloedgolf die zich in verschillende richtingen over de Indische Oceaan verplaatste. Vele landen werden getroffen en 228.000 mensen verloren het leven. Daarnaast raakten miljoenen niet alleen hun dierbaren kwijt, maar ook hun huizen, bedrijven en hun bron van inkomsten. Deze catastrofe wordt gezien als één van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis. In Sri Lanka vonden 35.000 mensen de dood en raakten 516.000 mensen ontheemd. Meer dan 100.000 gebouwen, 16.000 boten, 97 gezondheidsinstellingen, 59 scholen, 58 hotels konden als verloren worden beschouwd.

boot FHP

Deze ramp heeft ook op Family Help Programme (FHP) een enorme impact gehad en was bepalend voor de activiteiten van de daarop volgende jaren. Zeer snel na de ramp begon de actie FHP TEARS en in totaal is hiervoor het ongekende bedrag van bijna € 3 miljoen aan giften ontvangen.

Wat is bereikt? Mensen zijn van middelen voorzien; boten en visserijbenodigdheden werden verstrekt om weer een inkomen te kunnen verkrijgen en in de eerste levensbehoeften van de slachtoffers werd voorzien. In de wederopbouwfase werden huizen gebouwd en in het totaal zijn 372 permanente huizen opgeleverd.

Ter afronding van deze actie legt Family Help Programme in de vorm van het boekje "Een toekomst na de tsunami" verantwoording af over de bestedingen van de giften. Dit boekje is in pdf formaat te downloaden dan wel te bestellen middels de overmaking van € 10,- tnv Fam. Help Programme, Enschede o.v.v. tsunamiboekje.

Voorpagina tsunamiboekje

 

Enkele afzonderlijke deelprojecten.