60 huizen

Huizen bouwen, dat was de wens die de samenwerking kenmerkte met "Corporaties onder dak voor Azië". Huizen bouwen in het zwaar getroffen oosten van Sri Lanka, een gebied geteisterd door burgeroorlog.

De bouwovereenkomst van 200 woningen werd getekend op 3 mei 2005. Vanaf dag één kende dit project veel tegenslag: de grond aangewezen door de overheid, bleek later niet beschikbaar. Het heeft veel moeite en tijd gekost om een alternatief stuk grond toegewezen te krijgen. Ook duurde het meerdere weken voordat de overheid de bouwplannen goedkeurde.

Toen een stuk grond na enige maanden bouwklaar was gemaakt, verklaarde iemand eigenaar te zijn van meer dan de helft van de grond. Het constructiewerk werd hierdoor opgehouden; uiteindelijk werd duidelijk dat de eiser inderdaad eigenaar was van de grond. Wederom moest er van locatie gewisseld worden, de werkzaamheden waren voor niets geweest en op de nieuwe toegewezen plaats konden niet meer dan 60 woningen worden gebouwd. In mei 2007 werden de huizen overgedragen aan de nieuwe eigenaars. Na de vele problemen hadden zij weer een eigen woning.

We hebben geprobeerd om meer grond in het oosten beschikbaar te krijgen. Door het oplaaien van de burgeroorlog was dat helaas niet te realiseren.

 

Kostenoverzicht woningen

jan.'06 t/m mei '07

60

1

Bouwkosten

484.808

8.080

Juridische kosten

572

10

485.380

8.090

 

 

Periyaneelavanai