16 huizen voor tsunamislachtoffers.

Diep onder de indruk van de aangetroffen verwoestingen langs de zuidwest kust van Sri Lanka besloten we structurele hulp in de vorm van huizen te geven aan een vissersgemeenschap in Payagala. Hier waren de huizen direct aan de kustlijn volledig verwoest. Ze konden niet op dezelfde locatie worden herbouwd. De overheid had een bufferzone van 100 meter vanaf de kust afgekondigd en stond bouwen binnen deze bufferzone niet meer toe.

Het was moeilijk om geschikte bouwgrond te vinden. Goede bouwgrond was inmiddels zeer schaars door de bufferzone, de slechte bodemkwaliteit en de extreme prijsstijgingen. Diverse stukken grond werden bekeken en na gedegen onderhandeling werd tot aankoop overgegaan.

Op 4 augustus 2005 werd de eerste steen gelegd; daarna startte de bouw van 16 huizen. De bouw vorderde langzaam door onduidelijke en wisselende overheidseisen, de slechte bodemkwaliteit et cetera. Eind 2005 is de bouw afgerond van het project TEARS Village 1. Op 31 januari 2006 droeg Family Help Programme  de huizen officieel over aan de bewoners.

De nieuwe bewoners ontvingen ook een gasbrander, een stalen aanrecht, een bed met matras en 6 stoelen. Ook werd een rioleringsnetwerk aangelegd.

 

Kostenoverzicht woningen

aug.’05 t/m jan.’06

16

1

Aankoop grond

22.306

1.394

Bouwkosten

77.686

4.855

Bouwklaar maken

3.941

246

Huishoudelijke artikelen

3.113

195

Infrastructuur

18.162

1.135

Water en elektriciteit

5.123

320

130.331

8.145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payagala

[mappress]

[flashvideo file=http://www.youtube.com/watch?v=0nmqqk4DQYw]