10 huizen

De woningen in Kosgoda werden gebouwd in samenwerking met de stichting ‘Bommelerwaard bouwt aan Azië'. Deze stichting financierde het project.

Het was eerst moeilijk om geschikte grond te vinden. Gelukkig paste de overheid de bufferzone enigszins aan. Toen kon de bestaande bouwgrond toch gebruikt worden en ging de bouw van start. De samenwerking betrof de bouw van huizen en de aanleg van water en elektriciteit. Family Help Programme had hier geen zeggenschap in de toewijzing van de huizen.

 

Kostenoverzicht woningen 

juni '06 tm aug.'06

10

1

Bouwkosten

50.999

5.100

Water en elektriciteit

1.534

153

52.533

5.253

 

Kosgoda