In 2005 bestond het FHP Sri Lanka 25 jaar. In dat jaar wilden we geld inzamelen voor het bouwen van 25 huisjes voor 25 adoptiegezinnen. Echter door de tsunami is dit project naar achteren geschoven en zijn eerder geworven gelden ingezet ten behoeve van tsunamislachtoffers. Later is dit project weer opgestart met als uiteindelijk resultaat de voltooiing van 25 huizen.

Huisvesting, of eigenlijk het gebrek aan huisvesting, is een groot probleem op Sri Lanka. Duizenden mensen wonen in krotten in de sloppenwijken onder onhygiënische en zeer slechte omstandigheden. Voor ieder individu, hetzij alleen of gezamenlijk als familie, betekent een huis veel meer dan alleen een onderdak. Het is een plaats waar de basis van het bestaan in de samenleving ligt. Het biedt een fundamenteel gevoel van veiligheid en helpt een persoon of een familie om aan te sluiten bij een gemeenschap. Met andere woorden: wonen in een huis is zowel fysiek als mentaal van groot belang voor het welzijn omdat e.e.a. comfort en bescherming biedt en dit ook aansluiting bij een gemeenschap met zich meebrengt.

Tijdens het 10-jarig jubileum van het Welkom Dorp werd de sleutel overhandigd van een huis aan een weduwe met twee kinderen. Dit huis is een voorbeeld voor de huizen die het FHP wil realiseren in het kader van het jubileumproject.


Een voorbeeld van het jubileumproject in beeld gebracht:

Voorbeeld jubileumhuisje oude staat

Ter ere van het 10 jarig bestaan van het Welkom Dorp werd dit huisje van een adoptiegezin belangeloos door het onderhoudspersoneel van het Welkom Dorp vervangen door een nieuw huisje. Woningcorporatie De Woonplaats, ook nauw betrokken bij het onderhoud van het Welkom Dorp, schonk de hiervoor benodigde materialen. 

Eerste steenlegging

De eerste steen (hol en gevuld met allerlei geluk brengende dingen) wordt na inzegening en onder het nodige ceremonieel door de toekomstige bewoonster gelegd.

Jubileumhuisje voorbeeld

De bewoners, een weduwe met haar 2 kinderen, zijn zichtbaar blij met hun nieuwe huisje.