Family Help Programme Holland-Sri Lanka bestaat 25 jaar! Met een jubileum Kerstactie is de werving voor het project FHP SHINE gestart.

Oorlogsgebieden
Family Help Programme is gestart met een project in een van de voormalige oorlogsgebieden in het noorden en/of oosten van Sri Lanka. In een gebied dat tot voor kort het toneel was van een burgeroorlog die maar door bleef gaan. In de loop van 2009 is aan die oorlog toch een einde gekomen. De oorlog was verschrikkelijk. Door oorlogsgeweld zijn veel slachtoffers gevallen. Veel mensen op Sri Lanka zijn erg gelukkig met het feit dat aan dit geweld eindelijk een einde is gekomen. Maar na afloop van zo'n oorlog blijven er veel mensen achter, die geen huis meer hebben en die veel zijn kwijtgeraakt: hun familie, vrienden, hun middelen van bestaan. Direct na het einde van deze oorlog heeft Family Help Programme contact opgenomen met de overheid op Sri Lanka en aangegeven activiteiten te willen ontplooien in het voormalige oorlogsgebied.

Woningen
Het FHP wil graag de oorlogslachtoffers helpen. Een goede start is het bouwen van woningen: de basis voor een nieuw bestaan. FHP werkt nauw samen met woningcorporatie De Woonplaats die ook nu heeft toegezegd in een dergelijk project te willen samenwerken en te willen investeren. De regering van Sri Lanka heeft ons bericht dat zij graag ziet dat er een klein nieuw dorpje in de omgeving van Mannar wordt gebouwd. Hier gaan we ons in eerste instantie op richten.

Opleiding en werk
We willen niet alleen woningen bouwen, maar we denken ook aan opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Naast huizen willen we daarom ook een gemeenschapscentrum bouwen. Niet alleen voor ontmoetingen maar juist voor  opleidingen waarmee men de mogelijkheden voor werk en zelfstandigheid aanmerkelijk vergroot.

Doet u ook mee met deze actie? Met elkaar kunnen we iets moois neerzetten dat laat zien waar FHP voor staat: we komen op voor de allerarmsten.

Oproep
Help ons alstublieft dit project te realiseren door een bijdrage over te maken op rekening nummer 55.83.116 t.n.v. Fam. Help Programme onder vermelding van project SHINE (Support Homeless in North East).