Op het terrein naast de kerk in Pamunugama, waarop ook het kantoor van het FHP Sri Lanka staat, wordt momenteel een community centre gerealiseerd.

Het gebouw is vooral bedoeld voor de jeugd. Door het gebrek aan een voorziening voor de jeugd in Pamunugama komen steeds meer kinderen uit verveling in aanraking met drugs, alcohol en criminaliteit. We willen de jeugd in Pamunugama en omstreken faciliteiten bieden om hier vakonderwijs en ontplooiingsprogramma's te volgen. Op die manier willen we voorkomen dat ze op het slechte pad terecht komen.

Het gebouw zal bestaan uit 2 lagen waarin diverse ruimten gerealiseerd gaan worden. Een gedeelte van het gebouw zal worden ingericht als bibliotheek, eens in de veertien dagen zal er een arts spreekuur houden voor de mensen uit de omgeving.

De totale kosten van dit project zijn geraamd op € 55.000,-. Mocht u willen bijdragen in dit project, vermeld dan "Centrum Pamunugama" bij uw gift.

De start van het project, foto maart 2007:
Pamunugama 

Pamunugama

 

Voortgang project, foto augustus 2007:
 Pamunugama

 

Benedenverdieping gereed, foto augustus 2007:
Pamunugama

Bovenverdieping in aanbouw, foto augustus 2007:
Pamunugama