Wanneer door een ramp of oorlog huis en haard is kwijtgeraakt voorziet FHP in huisvesting, andere voorzieningen en middelen om weer een bestaan op te kunnen bouwen.

FHP SHINE project
In de, in mei 2009, beëindigde burgeroorlog zijn veel Srilankanen hun huis en haard kwijtgeraakt. FHP wil meehelpen aan de wederopbouw van het voormalig oorloggebied in het noorden en oosten van Sri Lanka. Naast het bouwen van huizen zal de nadruk liggen op werk, opleiding en samenleven.

Na moeizaam en tijdrovend overleg met de Srilankaanse overheid is in september 2010 toestemming verkregen voor de bouw van permanente huizen en een kleuterschool in het Mannar district in het Noorden van Sri Lanka. Hierbij heeft FHP nadrukkelijk gekozen voor kwalitatief goede en daarmee duurzame bouw.

Lees hier meer over het FHP SHINE Project.

 

FHP TEARS project
Voor de slachtoffers van de vloedgolframp op 26 december 2004 is een project gerealiseerd waarbij o.a. boten en visserijbenodigdheden zijn verstrekt en 372 huizen zijn gebouwd dan wel hersteld.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de tsunami projecten.