Voordat het Welkom Dorp werd opgericht ondersteunde Family Help Programme al jaren een groot aantal gezinnen en ouderen. Deze gezinnen en ouderen worden geselecteerd op Sri Lanka, waar in Pamunugama het kantoor van FHP Sri Lanka gevestigd is.

Zwaaien

Gezinnen
Een gezin komt voor ondersteuning in aanmerking wanneer deze bestaat uit een alleenstaande moeder en schoolgaande kinderen. De vrouwen zijn weduwen of in de steek gelaten en behoren ten gevolge daarvan tot de allerarmsten op Sri Lanka.

Bij aanvang van de ondersteuning mag het jongste kind niet ouder zijn dan 16 jaar en moeten kinderen gebruik maken van hun recht op onderwijs. Conform de huidige regel heeft een gezin recht op ondersteuning tot het oudste kind 21 jaar is, geen onderwijs meer volgt en de eventuele jongere kinderen ook niet meer deelnemen aan onderwijs. Periodiek wordt gecontroleerd of een gezin blijvend recht heeft op ondersteuning.

Ouderen
Voor de ouderen gelden andere normen, uitgangspunt is dat de oudere alleenstaand is en niet kan rekenen op ondersteuning vanuit de familiare kring vaak doordat men geen kinderen heeft.

Werkwijze
Wanneer u een ondersteuning aangaat, ontvangt u een foto met de namen, geboortedata en het adres van het gezin of de oudere. Ook uw naam en adres worden doorgegeven mits u nadrukkelijk aangeeft dit niet op prijs te stellen. Het is mogelijk om te corresponderen en als u ooit eens naar Sri Lanka gaat, kunt u de ondersteunde bezoeken.

FHP heeft er bewust voor gekozen niet periodiek te informeren over de situatie van de ondersteunde. Hiermee worden tijd en kosten bespaard en kunnen de overheadkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Wanneer echter de rechtstreekse communicatie niet leidt tot de gewenste informatie kan dit via FHP worden opgevraagd. Door tussenkomst van het kantoor op Sri Lanka proberen we u dan zo snel mogelijk te informeren.

Bijdrage
De ondersteuning van een oudere bedraagt € 8,25 per maand en een gezin € 16,50 per maand. Deze bijdragen worden maandelijks overgemaakt naar Sri Lanka en daar onder aftrek van 10% voor de kosten die onze stichting maakt, weer overgeboekt naar de eigen rekening van de betreffende personen. Alle donateurs ontvangen jaarlijks een financieel overzicht waarmee de ontvangsten van hun betalingen en de overboekingen naar Sri Lanka ten behoeve van de ondersteunde worden verantwoord. Periodiek worden deze bijdragen aangepast om zo de inkomensondersteuning inflatievolgend op peil te houden.

In deze bijlage vindt u de overige richtlijnen die worden gehanteerd bij het aangaan van een financiële ondersteuning en met dit aanvraagformulier kunt u uw belangstelling voor een financiële ondersteuning kenbaar maken.