Verslag donateursdag

Zaterdag 28 maart 2015 vond de 9e donateursdag plaats. Hier volgt het verslag van die dag.

verslag donateursdag 28 maart 2015