FHP bijeenkomst voor donateurs op 11 mei 2019

Zaterdagmorgen 11 mei werd om 10.30 uur toelichting gegeven voor de donateurs van FHP Holland in de Oude School teGiessen-Oudekerk.Er waren 35 mensen aanwezig, waaronder voorzitter Fons Catau, bestuursleden Carla van de Heuvel en Roelie Kiewiet, duizendpoot Jacqueline Blokhuis en als gast Martin Joziasse, voorzitter Stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka.

Fons Catau heet de aanwezigen van harte welkom en benadrukt, dat het bestuur open staat voor alle vragen en opmerkingen.De laatste anderhalf jaar zijn erg moeilijk geweest voor het inmiddels uitgedunde bestuur en er zijn dringend nieuwe bestuursleden nodig. Als u iemand weet dan houden wij ons aanbevolen.

Hij wil graag vertellen over

1. het Welkom Dorp,
2. het ondersteuningsrogramma
3. micro financiering.

  1. In 2017 werd al duidelijk, dat de plannen, om het Welkom Dorp op eigen benen te laten staan, niet werden verwezenlijkt. Integendeel, er werd steeds meer geleund op de ondersteuning vanuit Nederland en het idee om het om te vormen tot een Sri Lankaanse organisatie, kwam niet van de grond. Er is erg veel overleg geweest met de Overheid, maar als je dacht, dat er succes behaald was, dan bleek de afdeling gereorganiseerd en bij een ander ministerie ondergebracht en moest er weer van voren af aan worden begonnen. Uit alles bleek een onbetrouwbare en falende Overheid. Er werd zelfs betwijfeld, dat er ondersteuning vanuit Nederland was gegeven. Vanaf 2016 tot begin 2019 is 507.000,—euro overgemaakt, echt een heel groot bedrag. Begin 2018 leek er een positieve doorbraak bij de Overheid te zijn, maar dat ging weer niet door, zodat daarna door het bestuur is besloten alleen de lopende kosten van de operatie te financieren en te proberen het Welkom Dorp te sluiten en de mensen elders onder te brengen. Want de belangen van de bewoners stonden bij alle bestuursleden voorop en het was erg moeilijk om tot een dergelijk besluit te komen. Wat er met het Dorp zelf zou gebeuren is veel minder belangrijk. Ook naar de donateurs is gecommuniceerd, dat er niet geleverd werd wat zou moeten. Dit is ook aan de Herman Steur Trust meegedeeld, maar die hebben helemaal niet gereageerd. Er waren nog maar 2 leden, die zich alleen met bankzaken bezig hielden. De meeste leden van de Trust hadden zich teruggetrokken, nadat FHP Holland zich had teruggetrokken. Het besluit om het Welkom Dorp te sluiten ligt wel bij de Trust, dus dat was problematisch. In november-december 2018 zijn Carla van de Heuvel en Martin Joziasse naar Sri Lanka gegaan met de opdracht om te onderzoeken of er andere plekken te vinden zijn waar de bewoners met een bijdrage in de kosten van twee jaar heen zouden kunnen. Dat zou kunnen in het district Kurunagele van bisschop Harold en bij een nieuw verzorgingstehuis van oud aartsbisschop Gomez. De contacten met de Overheid waren ook weer gelegd. Begin dit jaar gingen bestuursleden naar Sri Lanka met als doel de Trust een besluit te laten nemen, met de advocaten te overleggen over een lopende rechtszaak van het oude personeel, overeenkomsten te sluiten en met de Overheid verder te komen. Helaas heeft dit alles toch weer nergens toe geleid. Er was zelfs een brief van het district Pannala, waarin werd verboden de bewoners in dorp uit te plaatsen. In feite zijn de bewoners gijzelaars. Het bestuur heeft toen bericht gedaan, dat de geldkraan met ingang van 1 maart2019 werd dichtgedraaid. Omdat verzuimd was van de kant van de Trust geld voor februari te vragen, zat men snel zonder roepies. Toen barstte de bom: telefoontjes, e-mails, EMO enz. De Overheid was trouwens altijd op de hoogte gesteld van alles, evenals de Nederlandse ambassade. Tegen de Overheid is gesteld, dat de rekeningen van de tussenliggende periode alleen zouden worden betaald als zij de operatie per 1 april zouden overnemen. Zo’n verklaring wilde de Overheid, met name de heer Udawatte, volgens hem directeur van het National Secretariat for the Elderly, natuurlijk eerst niet geven. Ook belden allerlei andere ‘belanghebbenden’ op met voorstellen. Fons heeft trouwens het idee gekregen, dat het niet gaat om de belangen van de bewoners, maar om de zandlaag, die onder het Welkom Dorp ligt. Tussendoor kreeg hij nog te horen, dat een van de twee nog in functie zijnde bestuursleden van de HST, Neville Yarawathene, overleden was. Anderhalve week geleden is er bericht gekomen, dat de Overheid per 1 april het Welkom Dorp heeft overgenomen en er kwam het verzoek om de gelden voor maart en april te betalen. Er is tussendoor nog onderzocht door de Air Force in SriLanka of het mogelijk zouzijn het Welkom Dorp te renoveren om het te gebruiken voor hun eigen ouderen, met het blijven wonen van ‘onze ouderen’, maar dat bleek te duur, ook al omdat alle basisvoorzieningen zoals elektriciteit en riolering enz. Sterk verouderdzijn. In 2016 was van de kant van het Nederlandse bestuur aan de Trust een investering daarin toegezegd, maar daar is niets van gekomen. Er was ook besloten door het bestuur van FHP Limited, die alle grond bezit, om de grond, waarop de huisjes van 16 adoptie families zijn gebouwd, over te dragen aan die families. Helaas heeft FHP Sri Lanka daar niet aan meegewerkt (de aktes zitten in hun archief), met als gevolg, dat dat nog steeds niet is geregeld. Er is nu 1 familie, die een proces hierover is begonnen. In de afgelopen jaren is ook gebleken, dat het personeel meer betaald kreeg, dan normaal was in de ouderenzorg. Dat heeft samen allemaal geleid tot het stopzetten van de financiering. Vragen worden graag beantwoord. ‘Is het mogelijk om mensen uit te plaatsen nu de Overheid heeft ingegrepen?’ Dat is nog steeds de bedoeling, er worden plaatsen vrijgehouden (kan niet eeuwig duren), maar nooit tegen de wil van de bewoners zelf. ’Is er door de Nederlandse ambassade gereageerd? ‘ Nee, maar de ambassade is tot minimale omvang teruggebracht.
  2.  De ondersteuningen. Er was al eerder het besluit genomen om dit programma te beëindigen miv 2020. De boekhouding, accountant controle enz. waren eerst gesponsord door de Woonplaats, dat was een luxe positie, maar de kosten staan nu in geen verhouding tot het aantal ondersteuningen. De controle daarop is ook niet goed te doen en soms werden zaken in stand gehouden, die mensen niet weerbaar maken, maar juist afhankelijk houden. U kunt natuurlijk blijven ondersteunen, maar dat gaat dan buiten de Anbi om -geen belastingvoordeel-en aan zelf overmaken zijn kosten verbonden. Jacqueline Blokhuis benadrukt, dat de donateurs na de zomervakantie een brief krijgen met alle mogelijkheden en Gerrit Ijzerman geeft aan, dat wel alle gegevens nodig zijn. Er zijn ook mogelijkheden via de stichting Hulp Aan Sri Lanka wordt aangegeven door Piet de Keizer. De mensen, die geld ontvangen zullen ook worden geïnformeerd.
  3.  Micro Finance Dit progamma draait uitstekend en bestaat uit een jong team. Het probleem is echter, dat de helft van de aandelen van Micro Assist in het bezit is van Leo Samson, de voorzitter van FHP Sri Lanka. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar het is erg lastig een oplossing te vinden. Met het NGO secretariaat (Non Governmental Organisations) is hierover overleg. De beste oplossing is om naast de bestaande organisatie een nieuwe organisatie op te richten, waar geld naartoe kan. Van deze organisatie zullen Roelie Kiewiet en Fons bestuurslid worden en de aanvraag hiervoor loopt. In de laatste bestuursvergadering is besloten hiervoor 100.000,—euro te reserveren. Er is serieus overwogen juridische stappen te ondernemen tegen de heer Samson, maar dat zou jarenlang duren en alleen geld kosten. -Fons vertelt een anecdote over de heer Samson-(heel ondeskundig en ook onterecht zelf geld geleend van FHP SL voor zijn eigen onderneming FHP Social Housing). Vanaf 2010 was men in Sri Lanka al bezig met het opmaken van reserves en werd Nederland verweten te weinig in te brengen. Vanaf die tijd zijn erfenissen niet doorgesluisd, maar hier achtergehouden. In 2013 werden de problemen echt duidelijk: de institutionele cultuur om elkaar helpen en toch ook corruptie. Vreemd was natuurlijk, dat de accountantscontrole altijd wel in orde was. Alsde bonnetjes er maar waren…..De voorzitter blijft hopen dat de situatie in Sri Lanka zal verbeteren en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hij nodigt de mensen uit voor de lunch. Deze wordt weer verzorgd door vrijwilligers van de Diaconie. Hartelijk dank daarvoor. Nanny Van der Sluis, notuliste.

    Download het  verslag van de donateursdag op 11 mei 2019 hier.