Verkoop

Film: Sri Lanka – Een wereld van verschil

Sri Lanka is voor veel mensen een subtropische vakantie idylle maar Sri Lanka heeft ook een keerzijde. Een groot deel van de bevolking leeft in grote armoede. In deze film laat FHP u zien hoe er hulp wordt geboden aan de allerarmsten op Sri Lanka.

Deze film is te bestellen door de overmaking van € 12,50 op rekeningnummer 55 83 116 ten name van Fam. Help Programme onder vermelding van film Een wereld van verschil.


Boek: Ayubowan in het Welkom Dorp

FHP heeft een boekje uitgegeven over het Welkom Dorp. In beeld en tekst krijgt u een rondleiding door dit door FHP gebouwde, unieke dorp op Sri Lanka waar dakloze ouderen worden opgevangen en verzorgd. 

Enkele ouderen in het Welkom Dorp
Enkele ouderen in het Welkom Dorp

Dit boekje is te bestellen door de overmaking van € 10,- op rekeningnummer 55 83 116 ten name van Fam. Help Programme onder vermelding van boekje Welkom Dorp. 

Tevens is het in pdf formaat te downloaden waarbij wij u vriendelijk verzoeken een vrijblijvende vergoeding over te maken op bovengenoemd rekeningnummer. 

Immers: het Welkom Dorp is volledig afhankelijk van uw donaties!  


Boek: Een toekomst na de tsunami

FHP heeft een boekje uitgegeven waarin zij verantwoording aflegt over de besteding van de ontvangen tsunamigelden. Naast financiële verantwoording komen enkele slachtoffers aan het woord en wordt in woord en beeld verhaald over de verleende hulp.

Dit boekje is te bestellen door de overmaking van € 5,- op rekeningnummer 55 83 116 ten name van Fam. Help Programme onder vermelding van boekje Tsunami.