Update jaarrekening 2016

Update jaarrekening 2016

De samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Holland – Sri Lanka is vorige week afgerond door Grant Thornton (de derde partij die voor ons de administratie voert). Het (financiële) dossier wordt nu overgedragen aan onze accountant (SMK Adviseurs). Wij verwachten begin september de enkelvoudige jaarrekening van FHP Holland – Sri Lanka te kunnen plaatsen op onze website.

Inzake de samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka: wij (FHP Holland – Sri Lanka) hebben inzage gehad in een conceptversie van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka. Hierbij hebben wij een aantal vragen gesteld over de inhoud van deze jaarrekening en de onderbouwing van enkele posten (met materiële impact). Tot op heden zijn deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord. Gezien de ontstane situatie in Sri Lanka heeft het bestuur van FHP Holland – Sri Lanka besloten om pas tot consolidatie van de jaarrekening over te gaan zodra voor ons ondubbelzinnig duidelijk is geworden hoe onze gelden in Sri Lanka zijn besteed.

Berend Berendsen,

Penningmeester FHP Holland-Sri Lanka.