Tenslotte

Met veel inzet, inspanning, durf en doorzettingsvermogen is uiteindelijk een enorme prestatie geleverd. Het bereikte resultaat van onze inspanningen op Sri Lanka is onvoorstelbaar.

In februari 2005, kort na de tsunami, heb ik voor het eerst weer een bezoek gebracht aan Sri Lanka om de situatie te bekijken. Dit was mede op verzoek van Aedes, het overkoepelende orgaan van woningcorporaties. De schade was enorm: een ongelooflijke vernieling langs de kust, zowel in het zuiden als in het oosten. Het werd al snel duidelijk dat alle hulpverleners zich het meest op het zuiden richtten, een streek waar veel toeristen komen, en dat het oosten behoorlijk werd vergeten. Achteraf bleek dit de plek te zijn die het zwaarst was getroffen. Het spreekt dan ook voor zich dat we aan dit gebied ook aandacht hebben besteed. Door de oplaaiende burgeroorlog was het onmogelijk om meer dan een project te realiseren.

Deze prestatie hadden we echter nooit kunnen leveren als we op Sri Lanka niet zo'n goed bestuur en goede directeur van Family Help Programme hadden gehad; met hen hebben we heel goed en intensief samengewerkt. Het succes van het FHP TEARS-project is voor een groot deel het succes van William Phillipsz, directeur van Family Help Programme Sri Lanka. Vooral door de vele contacten en korte lijnen die Family Help Programme heeft met maatschappelijke instellingen, kerken en de overheid. Deze contacten bleken onmisbaar. William Phillipsz, coördinerend directeur, was de spin in het web, uiteraard bijgestaan door het bestuur van Family Help Programme Sri Lanka.

Het succes is ook voor een deel terug te voeren op samenwerking die we uit onverwachte hoek kregen. Ik noem hier bijvoorbeeld de inzet van het Dutch Reconstruction Fund, een initiatief van woningcorporatie Vestia uit Rotterdam, in het bijzonder de grote steun van Kees Elgershuizen.

We werden geconfronteerd met een overheid die veel bepaalde en veel regelde. Een overheid die aanvankelijk veel regels opstelde en later weer introk. Diezelfde overheid beloofde ook veel. Zo beloofde de overheid dat iedereen die zijn/haar huis had verloren, gratis een woning terug zou krijgen. Als je echt wilt voorzien in huisvesting, mag je huizen nooit gratis weggeven, dat is onze mening. Echter een overheidsbesluit dient gerespecteerd te worden.

Family Help Programme heeft besloten om kwalitatief goede huizen te bouwen. Geen huizen die 5 jaren bruikbaar zijn en daarna weer als krot kunnen worden bestempeld. Maar duurzame huizen die minimaal 20 tot 25 jaren mee gaan. We hebben onze activiteit ook een beetje gezien als start van de sociale huisvesting op Sri Lanka.

Tijdens het gehele proces hebben we veel geleerd. Vele keuzes hebben we moeten maken, meestal geslaagde keuzes. Maar er ging ook wel eens wat mis. Zo werd het nieuwe opleidingscentrum in Balapitiya aanvankelijk niet gebruikt.

Trots zijn we in het bijzonder op ons project in het oosten. Dit project hebben we gebouwd midden in een oorlogsgebied met wegversperringen, avondklokken en grote spanningen. De geweldige inzet van mevrouw Pushpalatha Loganathan, arts uit Periyaneelavanai, moet hierbij genoemd worden. Tijdens het hele project was zij onmisbaar.

Het laatste project zal bestaan uit het vervangen van slecht gebouwde woningen van een andere organisatie door goede huizen van Family Help Programme in Sirikandurawatte.

 

En…………………….. de volgende uitdaging komt er aan.

We gaan starten met een project in een voormalig oorlogsgebied in het noorden van Sri Lanka. We hebben een heel duidelijk doel gesteld. Niet alleen sociale woningbouw, maar ook het ontwikkelen van kleine nieuwe gemeenschappen, waarbij we denken aan het bouwen van opleidingscentra, scholen en het verstrekken van microkredieten. Zo krijgt ook dit gebied de mogelijkheden voor een nieuwe toekomst.

Fons Catau

Directeur uitvoerend bureau

Family Help Programme Holland-Sri Lanka

 

 

 Nugaduwa