Terugblik op 2e kerstdag 2004

Twee jaar geleden, tweede Kerstdag vond voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra een sterke zeebeving plaats. De vloedgolf die daarop ontstond veroorzaakte een ramp zoals we die nog nooit eerder gezien hebben. De golf van soms wel tientallen meters hoog overspoelde de kusten van Indonesië, India, Sri Lanka, Thailand en bereikte zelfs Somalië aan de oostkust van Afrika. De vloedgolven, die soms een hoogte van zeventien meter bereikten, maakten veel slachtoffers in tien verschillende landen. Ruim 220.000 mensen kwamen om. Meer dan 3 miljoen mensen werden direct getroffen en hadden hulp nodig.

Ofschoon Sri Lanka op grote afstand ligt van het epicentrum rolde de Tsunami met veel geweld over een lengte van duizend kilometer over tweederde van de kust. De zwaarst getroffen gebieden liggen in het noordoosten van het eiland, dé brandhaard van het conflict tussen de overheid en de Tamil Tijgers. 35.000 Srilankanen vonden de dood en een half miljoen mensen werd dakloos. Kleine middenstanders en vissers behoren tot de meest getroffen groepen.


TEARS
 

De door het FHP opgestarte actie TEARS werd gesteund met  ruim anderhalf miljoen euro en kon tevens rekenen op een bijdrage uit de nationale actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties op giro 555 van ruim een half miljoen euro. Een ongekend grote opbrengst voor een ongekende ramp.

Bouw TEARS

Wat is bereikt? Veel mensen kregen noodhulp; voedsel en drinkwater werd verstrekt en in de eerste levensbehoeften van de slachtoffers werd voorzien. Mensen zijn van middelen voorzien om weer een inkomen te kunnen verkrijgen. De wederopbouwfase is nog steeds in volle gang. Er zijn permanente nieuwe huizen opgeleverd (november 2008: 198 huizen) en er wordt nog druk gebouwd. Hoewel er nog steeds gelden ontvangen worden voor dit project denken we het volledige project halverwege 2009 te hebben afgerond en zullen er in totaal ongeveer 300 huizen gebouwd zijn.

 

De eerste bouwwerkzaamheden

Het FHP heeft zich in eerste instantie gericht op een aantal vissersgemeenschappen in Payagala, Beruwala en Balapatiya in het zuidwesten van Sri Lanka, later gevolgd door Modera en Moratuwa. Aan de vissers die al hun materialen kwijt waren, zijn visnetten en andere vismaterialen verstrekt. Diverse vissersboten zijn geleverd dan wel hersteld. Ook is afgesproken de vissersgemeenschappen wederom van definitieve huisvesting te voorzien.

Het bouwen van huizen bleek in niet zo gemakkelijk als aanvankelijk werd gedacht. Door het introduceren van de zogeheten bufferzone (bouwen was niet meer toegestaan binnen een straal van 300 meter uit de kust) werd bouwland schaars en landeigenaren die geschikt land hadden, vroegen extreem hoge prijzen. De beschikbaarheid van grond, onduidelijkheden bij de overheid en in sommige gevallen de wensen van de vissers, veroorzaakten dan ook vertraging.

Uiteindelijk is het FHP toch gelukt om grond te kopen in Payagala. In dit plaatsje zouden dan ook de eerste huizen verrijzen. De realisatie van deze huizen ging echter niet van een leien dakje. De overheid stond er in eerste instantie op dat er een weg zou komen van 6 meter breed, dit was echter onmogelijk daar de huidige weg nauwelijks drie meter breed was. Ook de voorzitter van de lokale autoriteit eiste in eerste instantie vijf huizen op voor slachtoffers die hij persoonlijk kende. Uiteindelijk zijn dit er twee geworden. Het regenseizoen veroorzaakte allerlei problemen. De grond waarop gebouwd moest worden was een grote modderpoel. Tengevolge hiervan moest de constructie van de huizen extra worden verstevigd. De bouw werd wekelijks bezocht door de project coördinator om te voorkomen dat er inferieure materialen werden gebruikt. Eind 2005 waren de eerste 16 huizen in Payagala gereed en zijn in Beruwala enkele huizen hersteld.

Ook de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in Nederland heeft gelden ingezameld en wil deze via het FHP een goede bestemming geven in het oosten van Sri Lanka. Hiertoe zijn diverse besprekingen met overheidsmensen gevoerd, diverse bijeenkomsten bijgewoond en bezoeken afgelegd en ook hier stuitte men op allerlei moeilijkheden. Er werd zelfs een stuk land door de overheid toegewezen welke achteraf illegaal bleek te zijn, voorzichtigheid moet dan ook in acht worden genomen. Inmiddels is de bouw van 60 woningen afgerond en zijn deze eind maart 2007 opgeleverd.

Hieronder volgt een overzicht van alle in het kader van het TEARS project opgeleverde en nog op te leveren huizen.

Gerealiseerd

 • verstrekken van boten, vissersbenodigdheden

Uitreiking boten

 

District Kalutara

 • Payagala: 16 huizen

Huis Payagala Huis Payagala 2  

Voor meer foto's: foto album Payagala

 • Beruwala: 1 huis

 

District Colombo

 • Panvilakale: 17 huizen
 • Godaparagahahena: 6 huizen
 • Maadupitiya: 12 huizen
 • Moronthuduwa: 2 huizen
 • Kosgahawatte: 28 huizen

 

District Galle

 • Kahawa: 24 huizen (over 2 verdiepingen)
  Dit project in Kahawa, Galle district, is door anderen aangevangen maar werd niet afgemaakt. Het FHP heeft nu het project afgerond en 24 huizen zijn betrokken. Ook hier zorgde de aanleg van electriciteit en water door de overheid voor problemen.

Kahawa Kahawa, aug. 07

 • Habaraduwa: 34 huizen
  In twee fase, zijn deze huizen gebouwd. Problemen werden ervaren rond de aanleg door de overheid van electriciteit en water. In electriciteit wordt momenteel voorzien en ook de watervoorziening is gerealiseerd.

Habaraduwa, aug. 07 Habaraduwa, aug. 07

 • Dadella: 30 huizen
 • Nugaduwa: 36 huizen
 • Balapatiya: 20 huizen
 • Kesbepana: 15 huizen

 

District Ampara

 • Periyaneelavanai (oostkust van Sri Lanka): 60 huizen

img_5322.JPG Periyaneelavanai, aug. 07

  

District North Central Province 

 • Nainamadama: 16 huizen 

Nainamadama