Project zonne-energie voor het Welkom Dorp

We hebben u steeds geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden in het Welkom Dorp. Geconstateerd kan dan ook worden dat dit dorp de laatste jaren ingrijpend is verbeterd. En als u er komt, dan zult u zien dat het er prachtig uitziet. Maar het kan allemaal nog beter.

Eén van de zaken waar we de komende tijd aan willen werken, is het terugbrengen van de beheerskosten. Het Welkom Dorp gebruikt veel elektriciteit en dat kost veel geld. De hoge elektriciteitskosten hangen samen met de zorg voor de bewoners in het dementiahuis; verder is in het ziekenhuis veel warm water nodig en natuurlijk ook in de keuken. Op dit moment wordt warm water gemaakt in elektrische boilers.

Zonneboilers

Een goede oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een aantal zonneboilers. Het is immers warm op Sri Lanka. Zonneboilers op Sri Lanka zijn  technisch minder gecompliceerd dan de zonneboilers in Nederland. In Nederland moeten we zonneboilers beveiligen tegen vorst. In Sri Lanka moeten we alleen oververhitting tegengaan.

Als er zonneboilers worden geplaatst dan betekent het dat we op een andere manier warm water produceren dan voorheen. En dat biedt veel voordelen. Het eerste voordeel is de verbetering van het comfort voor de bewoners in het Welkom Dorp; ze kunnen dan naar behoefte warm water gebruiken. Het tweede voordeel is  energiebesparing. Het Welkom Dorp is dan een mooi voorbeeld van ecologisch werken op Sri Lanka.

Actie

We willen daarom een actie starten voor grootschalig gebruik van zonne-energie in het Welkom Dorp. Zo kunnen we besparen op de beheerskosten. Allereerst denken we hierbij aan de aanschaf van zonneboilers, maar misschien kunnen we direct elektriciteit gaan opwekken met zonnepanelen. Als dat lukt dan kunnen we het Welkom Dorp misschien ontwikkelen tot het eerste ecologische dorp op Sri Lanka. Het Welkom Dorp wordt dan een voorbeeld van hoe we ecologisch verantwoord kunnen omgaan met energie en met het beheer van het dorp.

Wilt u een gift doen voor dit project? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening nummer 55.83.116 ten name van Fam. Help Programme te Enschede onder vermelding van zonneboilers Welkom Dorp.