2018 Privacyverklaring FHP Holland-Sri Lanka

In de bestuursvergadering op 4 juli 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

FHP Holland-Sri Lanka legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking van giften (donateur). Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren zoals drukkers voor het afdrukken van etiketten en facturen en banken voor de verwerking van incassomachtigingen en alléén die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven. Bij beëindiging van het donateurschap worden uw gegevens uiterlijk na 2 jaar, uit onze administratie verwijderd, tenzij fiscale of administratieve regels anders bepalen. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens van donateurs en relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.