Jaarverslag 2015

Bekijk hier ons Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 is door het bestuur van Family Help Programme Holland – Sri Lanka goedgekeurd en vastgesteld. In het jaarverslag worden naast de financiële gegevens van FHP Holland-Sri Lanka ook de cijfers van onze partnerorganisatie op Sri Lanka opgenomen

  • Indien u het gehele jaarverslag wilt bekijken, kunt u het hier downloaden:Jaarverslag 2014
  • Wanneer u dit jaarverslag op papier wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met het uitvoerend bureau (06-51277832 of info@fhpholland.nl)

De jaarverslaggeving van fondsenwervende instelling is niet wettelijk geregeld. Fondsenwerving is echter gebaseerd op maatschappelijk vertrouwen en daarom is er behoefte aan standaarden voor de jaarverslaggeving. De Jaarverslaggeving van FHP is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In het bestuursverslag wordt uitdrukking gegeven aan de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen. Daarmee wordt het jaarverslag een publicatie waarin veel over de organisatie te lezen valt.

Jaarverslag van eerdere jaren zijn hieronder te downloaden:

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010