Fons Catau, voorzitter

In december 2012 is hij benoemd tot bestuursvoorzitter van FHP. Fons Catau is adviseur met een eigen adviesbureau. Daarnaast heeft hij de volgende nevenactiviteiten: lid Raad van Toezicht Streek Ziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk; voorzitter bestuur Theater de Storm Winterswijk (tot oktober 2015); bestuurslid Stichting Museum Villa Mondriaan Winterswijk; lid Raad van Toezicht Dutch International Guarantee for Housing Amsterdam; secretaris Stichting Maatschappelijk Plein Twente Enschede, Voorzitter van de vereniging Volkshuisvesterspensioen en penningmeester van de Voorinkstichting (behoud Joods cultureel erfgoed in Winterswijk).

Berend Berendsen, penningmeester/secretaris

Berend Berendsen is group trading compliance officer bij Flow Traders N.V. en heeft voor het vijfde jaar zitting in het bestuur van FHP Holland-Sri Lanka. Binnen het bestuur vervult hij de functie van secretaris en is in 2014 herbenoemd.

Jan Klooster, bestuurslid

Jan Klooster is vanuit zijn eigen bedrijf procesmanager, adviseur en ontwikkelaar onroerend goed. Jan heeft voor het zevende jaar zitting in het bestuur. Hij vervult de functie van bestuurslid. Hiernaast is Jan voorzitter van de Stichting TWAO, bestuurslid van de Stichting Website Bredevoort en lid van de Gemeentelijke Roemenië werkgroep.

Roelie Kiewiet, bestuurslid

Roelie heeft het bestuur recentelijk versterkt. Roelie heeft gewerkt als speciale gezinsverzorgster / bejaardenverzorgster. Daarnaast heeft zij gehandicapten begeleid tijdens gymles en gym voor blinden gegeven. De laatste 18 jaar heeft Roelie een eigen sportschool gehad. Roelie komt vaak in Sri Lanka en bezoekt hierbij altijd het Dorp. Roelie richt zich vooral op de gym- en tekenlessen voor de bewoners van het dorp.

Jos Olde Engberink, bestuurslid

Jos Olde Engberink is sinds 1981 werkzaam in de zorg. Hij is begonnen als fysiotherapeut en de laatste 10 jaar werkte hij als directeur van een grote zorgorganisatie in Twente. Hij heeft drie geadopteerde kinderen waarvan 1 kind uit Sr Lanka. Zijn aandachtsgebied is de zorg.

Kees Veling

Informatie volgt nog

 


De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar en kunnen ten hoogste 2 maal worden herbenoemd met een totale zittingsduur van ten hoogste 12 achtereenvolgende jaren. Het bestuur kan voor iedere bestuurder eenmaal een uitzondering maken op de maximale zittingsduur van 12 achtereenvolgende jaren door de zittingsperiode van deze bestuurder te verlengen met 1 periode van ten hoogste 4 jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden dat voorziet in zo gelijkmatig mogelijke bestuurswisselingen.

De bestuurders maken geen aanspraak op een beloning voor de door hen aan de stichting verleende diensten anders dan de mogelijkheid tot het declareren van reis- en verblijfkosten zoals vastgesteld in het “Reglement reis- en verblijfkosten bestuurders” en de door hen in de uitoefening van hun functie ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

In de “Gedragscode buitenlandse reizen bestuurders/medewerkers FHP” is opgenomen hoe moet worden omgegaan met de tijdens een bezoek aan Sri Lanka gemaakte kosten. Tevens is er een gedragscode waarin verantwoordelijkheden worden erkend ten opzicht van belanghebbenden en de basiswaarden zijn vastgelegd en uitgewerkt. Ook is bepaald dat bestuursleden t.a.v. activiteiten op Sri Lanka uitsluitend werkzaam zijn ten behoeve van FHP.