Beleidsplan FHP Holland-Sri Lanka 2013 – 2017

Het dorp als opgave en een toekomst voor FHP na het overlijden van Herman Steur

Family Help Programme (FHP) wordt, en dat zal zeker ook de komende jaren zo blijven, geconfronteerd met een aantal uitdagingen die de organisatie zwaar zullen belasten. Dat biedt echter ook de kans voor FHP om te bewijzen waar het voor staat en nieuwe successen te boeken.

Sinds het vorige beleidsplan is er veel veranderd waardoor het noodzakelijk is het beleid van FHP kritisch te herformuleren. Enkele veranderingen zijn: het overlijden van Herman Steur, oprichter van FHP; einde van de burgeroorlog op Sri Lanka. Een laatste ontwikkeling die zeker naar de toekomst van belang is, is dat De Woonplaats, de grootste sponsor van FHP, heeft aangegeven haar betrokkenheid bij FHP eind 2015 te beëindigen.

zie hiertoe Beleidsplan 2013-2017 of lees de samenvatting beleidsplan 2013-2017

 

Vrijwilligersbeleid
Om de doelstelling van het FHP te verwezenlijken is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Enthousiaste mensen die de doelstelling van het FHP onderschrijven en zich hiervoor vrijwillig en zonder vergoeding willen inzetten. Hiertoe is het vrijwilligersbeleid geformuleerd.