Nijverheidsproject

Nijverheid 2

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Welkom Dorp heeft er onder de adoptiegezinnen van het FHP een verloting plaatsgevonden. Onder hen werden namelijk, in het kader van een nijverheidsproject, 25 naaimachines verloot. Voor 25 adopties was dit een zeer blijde gebeurtenis. Op bijgaande foto ziet u één van de weduwen die tot de gelukkigen behoorden. Ze vertelde dat haar dochter de machine gaat gebruiken voor het maken van kussentjes.

We willen proberen mensen op die manier te activeren iets te gaan ondernemen op de arbeidsmarkt zodat ze ook zelf een bijdrage leveren aan hun inkomen. Deze vrouwen kunnen niet buitenshuis werken omdat ze kleine kinderen hebben en op die manier kunnen zij thuis betaald werk verrichten.