Over de V.O.C. monumenten (Verenigde Oost-Indische Compagnie) op Sri Lanka is in 2006 een schitterend tweetalig (Nederlands/Engels) boek “V.O.C. monumenten op Sri Lanka” verschenen. Dit boek is geschreven door de heer A.W. van der Kuijp. Helaas is de heer Van der Kuijp overleden.

Onlangs heeft zijn dochter naar ons kantoor gebeld en gevraagd of FHP belangstelling heeft voor dit boek. Er zijn nog ongeveer 100 exemplaren in het bezit van de familie en mevrouw Van der Kuijp wil deze aan FHP schenken. De boeken mogen verkocht worden en de opbrengst is voor het Welkom Dorp. Uiteraard zijn we de familie hiervoor zeer erkentelijk. 

“V.O.C. monumenten op Sri Lanka” bevat 160 pagina’s en is gedrukt op A4 formaat in full-colour en gebonden met een harde kaft. Het boek is per direct bij ons te bestellen door € 13,-, inclusief portokosten over te maken op reknr. 55.83.116 tnv Fam. Help Programme ovv VOC boek. Wees er snel bij want op is op!