Het FHP is wederom erkend als Keurmerkhouder van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Per 1 juli 2008 is er een nieuwe versie van het CBF reglement van kracht waarbij de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, de Code Wijffels, vervlochten is met het CBF-Keur. Met de toekenning van het CBF-Keur heeft het FHP bewezen ook binnen deze nieuwe regels op een juiste wijze inhoud te geven aan de nastreving van haar doelstelling. Wanneer een goed doel een CBF-Keur heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel. Voor meer informatie zie http://www.cbf.nl/.