FHP Schoolpakket

Montessorischool-Zuid te Hilversum heeft zich ingezet voor goed doel!

Afgelopen maand zijn we gestart met een pilot van ons Schoolpakket op de Montessorischool-Zuid in Hilversum. In deze school heeft de hele maand maart Sri Lanka en FHP centraal gestaan.

Eind maart was de afsluiting waar in aanwezigheid van alle kinderen en leerkrachten het bedrag bekend werd gemaakt aan de voorzitter van FHP en aan de directeur van FHP op Sri Lanka namelijk € 17.000, -. Een geweldige prestatie waar we allemaal van onder de indruk zijn. FHP wil alle kinderen, het schoolteam, de ouderraad, ouders en andere gulle gevers heel hartelijk hiervoor danken. 

Het geld is bestemd voor de aanschaf van spelmateriaal voor een school in Yakkaduwa op Sri Lanka. En………..er kan een kleuterschool worden gebouwd en ingericht in Madampella op Sri Lanka. Dit is natuurlijk fantastisch! De school zal de naam “Montessorischool-Zuid Hilversum” krijgen. 

De school heeft allerlei activiteiten georganiseerd zoals een sponsorloop, goede doelen markt, activiteitenmiddag, klasgebonden acties en uiteindelijk de afsluiting. Teruggekeken kan worden op een zeer bijzondere maand waarin zoveel mogelijk bewustwording is gerealiseerd bij de kinderen voor andere kinderen op de wereld die het minder hebben dan zij.

Mochten er meer scholen geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op.

Wij kunnen u een schoolpakket verstrekken waarmee leerlingen van het basisonderwijs kennis kunnen maken met het land Sri Lanka en met Family Help Programme Holland-Sri Lanka.