Kosten per soort

   
Huisvesting  
Aankoop grond

107.762

Bouwkosten

2.021.553

Bouwklaar maken

8.396

Huishoudelijke artikelen

13.696

Infrastructuur

44.217

Water en elektriciteit

12.572

Juridische kosten

1.076

Extra werk

16.577

 

2.225.848

   
Levensonderhoud  
Vissersboten en motoren

61.728

Reparatie vissersboten en motoren

5.439

Visnetten

12.944

Transport

447

 

80.558

   
Overheadkosten

130.621

   
Totale kosten

2.437.027