Jaarverslag

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is door het bestuur van Family Help Programme Holland – Sri Lanka goedgekeurd en vastgesteld. In het jaarverslag worden naast de financiële gegevens van FHP Holland-Sri Lanka ook de cijfers van onze partnerorganisatie op Sri Lanka opgenomen.

  • Indien u het gehele jaarverslag wilt bekijken, kunt u het hier downloaden: Jaarverslag 2013
  • Wanneer u dit jaarverslag op papier wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met het uitvoerend bureau (053-4757473 of info@fhpholland.nl)

De jaarverslaggeving van fondsenwervende instelling is niet wettelijk geregeld. Fondsenwerving is echter gebaseerd op maatschappelijk vertrouwen en daarom is er behoefte aan standaarden voor de jaarverslaggeving. De Jaarverslaggeving van FHP is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In het bestuursverslag wordt uitdrukking gegeven aan de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen. Daarmee wordt het jaarverslag een publicatie waarin veel over de organisatie te lezen valt.

Jaarverslag van eerdere jaren zijn hieronder te downloaden:

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2005

Op 15 juni 2006 is het jaarverslag 2005 door het bestuur van het Family Help Programme Holland – Sri Lanka goedgekeurd en vastgesteld. In dit jaarverslag worden naast de financi�le gegevens van het FHP Holland-Sri Lanka ook de cijfers van onze partnerorganisatie op Sri Lanka opgenomen en is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

MeisjesIndien u het gehele jaarverslag wilt bekijken, kunt u het hier downloaden: Jaarverslag 2005.

Wanneer u dit jaarverslag op papier wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met het uitvoerend bureau.

 

Hieronder vatten wij voor u het financieel verslag 2005 kort samen.

  • In 2005 zijn de baten uit eigen fondsenwerving gestegen ten opzichte van 2004. Naast de toename in de structurele ondersteuning van gezinnen en ouderen door middel van financi�le adoptie werd er meer gegeven voor de projecten waarvoor het FHP aandacht heeft gevraagd.
  • In 2005 zijn met name veel giften ontvangen voor het FHP TEARS project waarmee het FHP slachtoffers van de vloedgolframp, de tsunami, heeft geholpen en ook nog in 2006 zal helpen. Het positieve saldo over 2005 is dan ook met name toegevoegd aan het fonds projecten tsunami waaruit de bestedingen tbv de tsunami projecten in 2006 betaald zullen worden.
  • Daarnaast werden ondermeer een verdieping op een bibliotheek gebouwd, de laatste hand gelegd aan de gemeenschapscentra in Nagoda en in Kapuwagara en is begonnen met de bouw van scholen in Godella en Thamarawilla.
  • Continuïteit door middel van structurele adoptiebijdragen blijft wenselijk. Er worden nog steeds veel aanvragen om financiële ondersteuning van gezinnen en alleenstaande ouderen bij het kantoor op Sri Lanka ontvangen. Daarnaast zijn er nog steeds ouderen in het Welkom Dorp woonachtig waarvoor geen donateur is gevonden.