Family Help Programme heeft als doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Dit wordt gedaan door het verstrekken van inkomen, zorg en ondersteuning en het leveren van voorzieningen aan mensen en groepen van mensen. Hierbij wordt er naar gestreefd mensen te helpen zelfstandig hun toekomst vorm te geven. FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen op Sri Lanka ongeacht ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.

 foto A.Vossebeld

FHP werd in 1980 op Sri Lanka opgericht door Herman Steur. Hij wilde de allerarmsten op Sri Lanka helpen en organiseerde financiële ondersteuning voor ouderen en gezinnen. In 1984 werd de ondersteunende stichting ‘Family Help Programme Holland – Sri Lanka’ opgericht.

Deze stichting heeft als doel het inzamelen van financiële bijdragen en probeert haar doel te bereiken met het werven van begunstigers, het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten en andere het doel van de stichting dienende middelen.

FHP is sinds januari 1999 erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving, en mag daarom gebruikmaken van het CBF keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezig houden met het inzamelen van geld voor een ‘goed doel’.

FHP is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Giften zijn fiscaal aftrekbaar! Meer informatie vindt u in onze brochure “Schenken en belasting”.

 [mappress]

Doneren

IBAN: NL34 INGB 0005 5831 16
BIC  : INGBNL2A
tnv Fam. Help Programme
 

Donatiebutton

Vind ons leuk!

Als je ons werk ook leuk vindt, volg ons dan op Facebook