Op deze website heeft u kunnen lezen hoe u FHP kunt ondersteunen. Hieronder ziet u de mogelijkheden nogmaals uiteengezet.

  • Voor € 33,- per maand kunt u een alleenstaande oudere in het Welkom Dorp ;ondersteunen die daarvoor een volledig verzorgde oude dag krijgt.
  • Voor € 13,75 per maand wordt u ‘Vriend van het Welkom Dorp’ en levert u een structurele bijdrage aan het voortbestaan van dit prachtige project.
  • Symbolisch eigenaar van 1 m2 grond in het Welkom Dorp wordt u voor € 50,-; u ontvangt een eigendomscertificaat en plaatsvermelding.
  • Een vrije gift of een bijdrage aan een project in het Welkom Dorp is uiteraard ook welkom.
  • Voor € 8,25 per maand kunt u een alleenstaande, zelfstandig wonende, oudere ondersteunen.
  • Voor € 16,50 per maand kunt u een vaderloos gezin ondersteunen zodat de kinderen naar school kunnen gaan en de moeder kan gaan werken.
  • Een financiële bijdrage aan een van onze projecten is een bijdrage aan de onderwijskansen voor kinderen en de ontwikkelingskansen van gemeenschappen.
  • En natuurlijk kunt u het werk van FHP in het algemeen steunen door een algemene gift te doen.

JA, ik steun Family Help Programme.

Een donatie rechtstreeks aan FHP kunt u overmaken op rekening NL34 INGB 0005 5831 16 t.n.v. Fam. Help Programme, Enschede.

Ik wil online doneren.

DonatiebuttonDat kan via de Stichting GeefGratis. Let wel: afhankelijk van sponsoring worden deze donatiegelden 100% aan ons uitbetaald, bij geen sponsoring wordt 10% ingehouden door de Stichting GeefGratis.

Aanvraagformulier

Indien u een gezin of een bejaarde wilt ondersteunen, kunt u het aanvraagformulier invullen en dit naar ons zenden. Na ontvangst zorgen wij voor de verdere afhandeling en zenden we u een foto en persoonlijke informatie over de aan u toegewezen persoon en/of personen.

Mail ons

Ik koop symbolisch een stuk grond in het Welkom Dorp