Gulle gevers

Gulle gevers

Meer dan 2.000 giften mochten we ontvangen, waarvoor we een ieder zeer erkentelijk zijn. In totaal kreeg Family Help Programme het enorme bedrag van bijna € 3 miljoen ter beschikking. Enkele bijzondere gevers willen we hieronder expliciet noemen.

Corporaties voor Onderdak in Azië

De brancheorganisatie voor woningcorporaties, Aedes, heeft een actie opgezet om de tsunami-gebieden in Indonesië en Sri Lanka te helpen. Onder de naam "Corporaties voor Onderdak in Azië" werd geld ingezameld onder woningcorporaties in Nederland; Aedes vroeg aan hen "een steentje bij te dragen". Family Help Programme is benaderd om de besteding van de gelden in Sri Lanka voor zijn rekening te nemen. In totaal is hiervoor een bedrag van ruim € 1,2 miljoen ontvangen.

De Samenwerkende Hulporganisaties

In Nederland werken acht organisaties samen als Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Bij grote rampen zoals de tsunami werven ze samen fondsen om de getroffenen te helpen. Aan het begin van de nationale tsunami-actie (Giro 555) is besloten om 10% van de particuliere inkomsten opzij te zetten voor Nederlandse organisaties die geen lid zijn van de SHO. Hiertoe kon een voorstel voor financiering worden ingediend. Het voorstel van Family Help Programme kreeg een financiering van € 542.500,- van het Giro 555-geld.

Woningcorporatie De Woonplaats

De betrokkenheid van De Woonplaats bij Family Help Programme en bij Sri Lanka is al vele jaren een feit. Over de afgelopen jaren heeft De Woonplaats ruim een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor het tsunami project.

Dutch Reconstruction Fund

Het Dutch Reconstruction Fund heeft diverse mensen naar Sri Lanka gestuurd die Family Help Programme ook adviseerden bij de diverse (toekomstige) bouwprojecten. Ook stelden zij een bedrag beschikbaar, waarmee Family Help Programme de slachtoffers kon ondersteunen.

Overige

De vele giften die werden ontvangen waren hartverwarmend. Velen trokken zich het lot van de slachtoffers zeer aan. Naast voorgenoemde gevers willen we nog bij name noemen: Koopmans Bouw, Deen Supermarkten, gemeente/brandweer Leek/oudejaarsclub Tolbert, Westland voor Azië, St. Laurenscollege, Stichting Samen Verder, Weeshuis Doopgezinden, Rabobank Enschede en Hub van Doornecollege. Ook de familie Langerak heeft zich enorm ingezet om geld voor het FHP TEARS- project in te zamelen.