Fiscale regels voor goede doelen

 

Om vanaf 1 januari 2008 in aanmerking te komen voor fiscale faciliteiten moet het goede doel door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aangemerkt. Het FHP is door de Belastingdienst als zodanig aangemerkt. Dit houdt in dat giften aan het FHP aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en dat het FHP is vrijgesteld van de heffing van schenking- en successierecht.

Giften aan het FHP blijven voor u als particuliere gever dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit voorzover uw totale giften aan de erkende ANBI's meer bedragen dan één procent van het verzamelinkomen met een maximum van tien procent. Voor de zogeheten lijfrentegiften gelden deze drempel en plafond niet. Lijfrentegiften zijn giften waarbij de schenker zich notarieel verplicht om tenminste vijf jaar lang een gelijk bedrag te schenken. De verplichting vervalt bij overlijden. Het FHP moedigt deze vorm van geven aan door de kosten van het opstellen van een notariële akte voor haar rekening te nemen bij jaarlijkse giften van € 250 of meer.

Voor de vennootschapsbelasting zijn giften aftrekbaar met een drempel van € 227 en een maximum van tien procent van de winst.