FHP zoekt bestuurslid/leden

Met ingang van 1 januari 2013 zijn twee bestuursleden van het FHP bestuur afgetreden en daarom zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Onderstaand vindt u nadere informatie over het bestaande bestuursmodel en het gezochte profiel.

Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u contact op te nemen met het uitvoerende bureau via info@fhpholland.nl of 053-4757473.

 

Bestuur en directie

Family Help Programme Holland-Sri Lanka wordt bestuurd conform het volgende model. Het wettelijke bestuur wordt uitgeoefend door een bestuur dat een groot aantal van haar taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd heeft aan een directeur die dientengevolge bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Het bestuur is wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk, en ziet toe op de uitvoering van de gedelegeerde taken.

Het bestuur heeft toezichthoudende bevoegdheden en beweegt zich meer op afstand. Afstand betekent echter niet afzijdigheid en van de leden van het bestuur mag worden verwacht, dat zij, waar gewenst, een inhoudelijke inbreng ten behoeve van de directeur hebben. Het bestuur heeft naast een controlerende rol op afstand ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het tot stand komen van de hoofdlijnen van het strategische beleid.

Update 20 december 2012

Besloten is dat de directeursfunctie vervalt en de directeur zal toetreden tot het bestuur. Bovenstaand bestuursmodel wordt daarom momenteel herzien en is onderdeel van discussie.

 

Profielschets algemeen bestuurslid

Doel van de functie

De bestuurder geeft mede leiding aan de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

Is samen met medebestuurders verantwoordelijk voor het beleid van FHP.

Gewenste deskundigheid en achtergrond

  • Denk- en werkniveau op tenminste HBO niveau;
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Spreek- en schrijfvaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels (voldoende om contact met bestuur Sri Lanka te kunnen houden;
  • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren;
  • Bij voorkeur persoonlijk betrokken met de cultuur, werkwijze en strategie van Family Help Programme;
  • Affiniteit met Sri Lanka.

Gezien de bestuurssamenstelling zal de voorkeur uitgaan naar een vrouw.