DONATEURSDAG 2016

Onze jaarlijkse donateursdag is op zaterdag 2 april a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk.

Familie, vrienden en kennissen zijn eveneens van harte welkom.

De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Vele veranderingen hebben er plaats gevonden waarover we u graag willen informeren. Ook willen wij met u praten over onze koers naar de toekomst en waar wij het beter kunnen doen.

Het is dan ook van groot belang om deze donateursdag bij te wonen.

Wilt u er bij zijn? Mail ons op info@fhpholland.nl onder vermelding van donateursdag 2016. Aanmelden kan ook telefonisch via 06 51277832.