Zaterdag 12 mei a.s.

Voor de zesde keer staat een donateursdag gepland en wel op zaterdag 12 mei 2012. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Daar onze donateurs over het hele land verspreidt wonen, proberen we ieder jaar in een ander deel van Nederland neer te strijken. Deze keer nodigen we u van harte uit in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20, Giessen-Oudekerk (gemeente Giessenlanden). De diaconie Giessen-Oudekerk heeft ons voor het organiseren van deze dag een bedrag beschikbaar gesteld.

Wilt u er bij zijn?
Geeft u zich dan op per e-mail aan info@fhpholland.nl, onder vermelding van donateursdag 2012. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 053-4757473.
Kom ook naar deze informatieve en gezellige dag!

Herman Steur
Uiteraard zullen wij die dag uitgebreid stil staan bij het leven en het werk van onze onlangs overleden oprichter Herman Steur. Wij willen ook, indien gewenst, donateurs de gelegenheid geven om hun persoonlijke ervaringen met Herman Steur met ons te delen. Mochten velen dit wensen dan zullen wij, gezien de tijd, een keuze moeten maken. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken laat dit dan even weten.

Eveneens is het mogelijk om uw ervaringen, herinneringen en anekdotes  over Herman Steur op papier te zetten. We bepalen dan later wat we hier mee gaan doen.

Herman Steur tijdens de donateursdag 2008