beslissing CBF om verscherpt toezicht

Hierbij willen wij u over het volgende informeren.

Op verzoek van onze organisatie (FHP Holland-Sri Lanka) heeft er op 26 april 2017 een gesprek plaatsgevonden met CBF over de steeds toenemende problematiek in het Welkom Dorp op Sri Lanka, de bestuurlijke problemen van de Herman Steur Trust en de verslechterende samenwerking met FHP Sri Lanka.

Ondanks veelvuldige bezoeken van meerdere bestuursleden aan het Welkom Dorp en het aantal verbetermaatregelen die van onze kant zijn voorgesteld is de toestand alleen maar verslechterd.

De afgelopen maand hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Sri Lankaanse Overheid. Zij hebben een aantal toezeggingen gedaan om de toekomst van de zorg voor de ouderen van het dorp zeker te stellen. De Nederlandse ambassade is geïnformeerd over de situatie.

FHP Holland-Sri Lanka is al vele jaren drager van het CBF-keurmerk en het feit dat onze organisatie er van bewust is dat wij op dit moment niet voldoen aan de criteria van het keurmerk is voor ons aanleiding geweest dit aan CBF te melden.

CBF heeft, en daar staan wij bestuurlijk volledig achter, nu besloten om onze organisatie onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Onze organisatie krijgt een aantal maanden de tijd om de organisatie in Sri Lanka en met name in het Welkom Dorp op orde te krijgen. Wij hopen daartoe in staat te zijn

We zullen u van de situatie op de hoogte houden.

Komende week zullen wij meer informatie op de website plaatsen. Dit naar aanleiding van het meeste recente bezoek van onze bestuursleden Carla van den Heuvel en Fons Catau. Zij kwamen vorige week terug uit Sri Lanka en in een extra bestuursvergadering van 15 juni a.s. zullen wij bespreken hoe wij verder zullen gaan.

 

 

Bijlage Brief CBF