TEARS project

Terugblik op 2e kerstdag 2004

Twee jaar geleden, tweede Kerstdag vond voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra een sterke zeebeving plaats. De vloedgolf die daarop ontstond veroorzaakte een ramp zoals we die nog nooit eerder gezien hebben. De golf van soms wel tientallen meters hoog overspoelde de kusten van Indonesië, India, Sri Lanka, Thailand en bereikte zelfs Somalië aan de oostkust van Afrika. De vloedgolven, die soms een hoogte van zeventien meter bereikten, maakten veel slachtoffers in tien verschillende landen. Ruim 220.000 mensen kwamen om. Meer dan 3 miljoen mensen werden direct getroffen en hadden hulp nodig.

Ofschoon Sri Lanka op grote afstand ligt van het epicentrum rolde de Tsunami met veel geweld over een lengte van duizend kilometer over tweederde van de kust. De zwaarst getroffen gebieden liggen in het noordoosten van het eiland, dé brandhaard van het conflict tussen de overheid en de Tamil Tijgers. 35.000 Srilankanen vonden de dood en een half miljoen mensen werd dakloos. Kleine middenstanders en vissers behoren tot de meest getroffen groepen.

TEARS  

De door het FHP opgestarte actie TEARS werd gesteund met  ruim anderhalf miljoen euro en kon tevens rekenen op een bijdrage uit de nationale actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties op giro 555 van ruim een half miljoen euro. Een ongekend grote opbrengst voor een ongekende ramp.

Bouw TEARS

Wat is bereikt? Veel mensen kregen noodhulp; voedsel en drinkwater werd verstrekt en in de eerste levensbehoeften van de slachtoffers werd voorzien. Mensen zijn van middelen voorzien om weer een inkomen te kunnen verkrijgen. De wederopbouwfase is nog steeds in volle gang. Er zijn permanente nieuwe huizen opgeleverd (november 2008: 198 huizen) en er wordt nog druk gebouwd. Hoewel er nog steeds gelden ontvangen worden voor dit project denken we het volledige project halverwege 2009 te hebben afgerond en zullen er in totaal ongeveer 300 huizen gebouwd zijn.

 

De eerste bouwwerkzaamheden

Het FHP heeft zich in eerste instantie gericht op een aantal vissersgemeenschappen in Payagala, Beruwala en Balapatiya in het zuidwesten van Sri Lanka, later gevolgd door Modera en Moratuwa. Aan de vissers die al hun materialen kwijt waren, zijn visnetten en andere vismaterialen verstrekt. Diverse vissersboten zijn geleverd dan wel hersteld. Ook is afgesproken de vissersgemeenschappen wederom van definitieve huisvesting te voorzien.

Het bouwen van huizen bleek in niet zo gemakkelijk als aanvankelijk werd gedacht. Door het introduceren van de zogeheten bufferzone (bouwen was niet meer toegestaan binnen een straal van 300 meter uit de kust) werd bouwland schaars en landeigenaren die geschikt land hadden, vroegen extreem hoge prijzen. De beschikbaarheid van grond, onduidelijkheden bij de overheid en in sommige gevallen de wensen van de vissers, veroorzaakten dan ook vertraging.

Uiteindelijk is het FHP toch gelukt om grond te kopen in Payagala. In dit plaatsje zouden dan ook de eerste huizen verrijzen. De realisatie van deze huizen ging echter niet van een leien dakje. De overheid stond er in eerste instantie op dat er een weg zou komen van 6 meter breed, dit was echter onmogelijk daar de huidige weg nauwelijks drie meter breed was. Ook de voorzitter van de lokale autoriteit eiste in eerste instantie vijf huizen op voor slachtoffers die hij persoonlijk kende. Uiteindelijk zijn dit er twee geworden. Het regenseizoen veroorzaakte allerlei problemen. De grond waarop gebouwd moest worden was een grote modderpoel. Tengevolge hiervan moest de constructie van de huizen extra worden verstevigd. De bouw werd wekelijks bezocht door de project coördinator om te voorkomen dat er inferieure materialen werden gebruikt. Eind 2005 waren de eerste 16 huizen in Payagala gereed en zijn in Beruwala enkele huizen hersteld.

Ook de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in Nederland heeft gelden ingezameld en wil deze via het FHP een goede bestemming geven in het oosten van Sri Lanka. Hiertoe zijn diverse besprekingen met overheidsmensen gevoerd, diverse bijeenkomsten bijgewoond en bezoeken afgelegd en ook hier stuitte men op allerlei moeilijkheden. Er werd zelfs een stuk land door de overheid toegewezen welke achteraf illegaal bleek te zijn, voorzichtigheid moet dan ook in acht worden genomen. Inmiddels is de bouw van 60 woningen afgerond en zijn deze eind maart 2007 opgeleverd.

Hieronder volgt een overzicht van alle in het kader van het TEARS project opgeleverde en nog op te leveren huizen.

Gerealiseerd

 • verstrekken van boten, vissersbenodigdheden

Uitreiking boten

 

District Kalutara

 • Payagala: 16 huizen

Huis Payagala Huis Payagala 2  

Voor meer foto's: foto album Payagala

 • Beruwala: 1 huis

 

District Colombo

 • Panvilakale: 17 huizen
 • Godaparagahahena: 6 huizen
 • Maadupitiya: 12 huizen
 • Moronthuduwa: 2 huizen
 • Kosgahawatte: 28 huizen

 

District Galle

 • Kahawa: 24 huizen (over 2 verdiepingen)

  Dit project in Kahawa, Galle district, is door anderen aangevangen maar werd niet afgemaakt. Het FHP heeft nu het project afgerond en 24 huizen zijn betrokken. Ook hier zorgde de aanleg van electriciteit en water door de overheid voor problemen.

Kahawa Kahawa, aug. 07

 • Habaraduwa: 34 huizen

  In twee fase, zijn deze huizen gebouwd. Problemen werden ervaren rond de aanleg door de overheid van electriciteit en water. In electriciteit wordt momenteel voorzien en ook de watervoorziening is gerealiseerd.

Habaraduwa, aug. 07 Habaraduwa, aug. 07

 • Dadella: 30 huizen
 • Nugaduwa: 36 huizen
 • Balapatiya: 20 huizen
 • Kesbepana: 15 huizen

 

District Ampara

 • Periyaneelavanai (oostkust van Sri Lanka): 60 huizen

img_5322.JPG Periyaneelavanai, aug. 07

  

District North Central Province 

 • Nainamadama: 16 huizen 

Nainamadama

 

 

Voorlichting over FHP

FHP verzorgt graag een voorlichtingsmiddag- of avond voor u.

Zo'n middag of avond bestaat uit een inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en bevolking, gevolgd door een film over FHP. 

Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden, slechts een vergoeding voor de gemaakte reiskosten wordt gevraagd.

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen:

  Jacqueline Blokhuis

tel. 053-4757473

info@fhpholland.nl

 

Strand bij Pamunugama

Financiële ondersteuning

Voordat het Welkom Dorp werd opgericht ondersteunde Family Help Programme al jaren een groot aantal gezinnen en ouderen. Deze gezinnen en ouderen worden geselecteerd op Sri Lanka, waar in Pamunugama het kantoor van FHP Sri Lanka gevestigd is.

Zwaaien

Gezinnen

Een gezin komt voor ondersteuning in aanmerking wanneer deze bestaat uit een alleenstaande moeder en schoolgaande kinderen. De vrouwen zijn weduwen of in de steek gelaten en behoren ten gevolge daarvan tot de allerarmsten op Sri Lanka.

Bij aanvang van de ondersteuning mag het jongste kind niet ouder zijn dan 16 jaar en moeten kinderen gebruik maken van hun recht op onderwijs. Conform de huidige regel heeft een gezin recht op ondersteuning tot het oudste kind 21 jaar is, geen onderwijs meer volgt en de eventuele jongere kinderen ook niet meer deelnemen aan onderwijs. Periodiek wordt gecontroleerd of een gezin blijvend recht heeft op ondersteuning.

Ouderen

Voor de ouderen gelden andere normen, uitgangspunt is dat de oudere alleenstaand is en niet kan rekenen op ondersteuning vanuit de familiare kring vaak doordat men geen kinderen heeft.

Werkwijze

Wanneer u een ondersteuning aangaat, ontvangt u een foto met de namen, geboortedata en het adres van het gezin of de oudere. Ook uw naam en adres worden doorgegeven mits u nadrukkelijk aangeeft dit niet op prijs te stellen. Het is mogelijk om te corresponderen en als u ooit eens naar Sri Lanka gaat, kunt u de ondersteunde bezoeken.

FHP heeft er bewust voor gekozen niet periodiek te informeren over de situatie van de ondersteunde. Hiermee worden tijd en kosten bespaard en kunnen de overheadkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Wanneer echter de rechtstreekse communicatie niet leidt tot de gewenste informatie kan dit via FHP worden opgevraagd. Door tussenkomst van het kantoor op Sri Lanka proberen we u dan zo snel mogelijk te informeren.

Bijdrage

De ondersteuning van een oudere bedraagt € 8,25 per maand en een gezin € 16,50 per maand. Deze bijdragen worden maandelijks overgemaakt naar Sri Lanka en daar onder aftrek van 10% voor de kosten die onze stichting maakt, weer overgeboekt naar de eigen rekening van de betreffende personen. Alle donateurs ontvangen jaarlijks een financieel overzicht waarmee de ontvangsten van hun betalingen en de overboekingen naar Sri Lanka ten behoeve van de ondersteunde worden verantwoord. Periodiek worden deze bijdragen aangepast om zo de inkomensondersteuning inflatievolgend op peil te houden.

In deze bijlage vindt u de overige richtlijnen die worden gehanteerd bij het aangaan van een financiële ondersteuning en met dit aanvraagformulier  kunt u uw belangstelling voor een financiële ondersteuning kenbaar maken.

Projecten

Naast de financiële ondersteuning van bejaarden en weduwen met kinderen, coördineert en financiert het FHP diverse projecten. Hiervan zijn inmiddels vele voorbeelden te noemen. Om u een indruk te geven noemen we hierna een aantal projecten, sommigen reeds voltooid, anderen nog lopend.

 

Projecten waarvoor we momenteel geld inzamelen:

 • FHP SHINE : Met het project FHP SHINE (Support Homeless in North East) willen we een nieuwe start mogelijk maken voor de Srilankanen in voormalig oorlogsgebied. Het gaat naast het bouwen van huizen juist ook om werk, opleiding en samenleven.
 • zonne-energie in het Welkom Dorp :

 

Projecten in uitvoering:

 • Student Help Program – Ratnapura: Het verstrekken van schoolbenodigdheden (schriften, pennen, potloden, schooltassen) zodat leerlingen uit arme, één ouder gezinnen, onderwijs kunnen blijven volgen.

 • Heart for Life: doorlopend project waarmee kinderen met een hartafwijking (financieel) geholpen kunnen worden, waarmee een levensreddende operatie kan worden betaald

Gerealiseerde projecten:

Dit zijn enkele projecten die met de financiele hulp van onze donateurs reeds zijn gerealiseerd:

 • Tsunamiproject FHP TEARS : Voor de slachtoffers van de vloedgolframp op 26 december 2004 is dit project gerealiseerd waarbij o.a. boten en visserijbenodigdheden zijn verstrekt en 332 huizen zijn gebouwd. Zie ook de volgende deelprojecten: Payagala , Periyaneelavanai , Nainamadama , Kosgoda , Habaraduwa , Kahawa , Balapitiya , bouwen in het district Colombo en bouwen in het district Galle .
 • Nieuwe keuken in het Welkom Dorp
 • Kleuterschool/bibliotheek in Polgahahena
 • Bibliotheek faciliteiten St. Rita's church, Ma-Eliya
 • Kleuterschool/bibliotheek in Janahithagama (project Silvia)
 • Community Centre in Pamunugama :

  Voor met name de jeugd uit Pamunugama en omgeving is dit gemeenschapscentrum gebouwd.

 • Het jubileumproject

  In 2005 bestond het FHP 25 jaar en ter gelegenheid hiervan werd het plan opgevat om 25 huisjes te bouwen voor adoptiegezinnen. Na de tsunami kwamen de prioriteiten begrijpelijkerwijs anders te liggen. Later is het jubileumproject weer opgepakt en de fondsenwerving opnieuw gestart. Wilt u meer weten over dit grootse project kijkt u dan verder .

 • Vocational Training Centre in Balapatiya
 • Nijverheidsproject: naaimachines voor 25 adoptiegezinnen

  Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Welkom Dorp werden onder adoptiegezinnen 25 naaimachines verloot. Op deze manier willen we mensen activeren om iets te gaan ondernemen op de arbeidsmarkt zodat ze zelf een bijdrage leveren aan hun inkomen.

 • Community Hall in Nagoda: Een onderwijscentrum in Nagoda, Kandana. Hierin zijn een kleuterschool en een vakopleiding gehuisvest. De jeugd in Nagoda heeft nu de mogelijkheid tot het volgen van een vakopleiding na het basisonderwijs. Met dit grote project is in een dringende behoefte voorzien.
 • Een school in Makandura Gonawila
 • Kehel Ella Preschool
 • Toiletten in een weeshuis in Daraluwa
 • Labbala Maha Vidyalaya bibliotheek

Nieuwsbrief

Per kwartaal brengt het FHP een nieuwsbrief uit, die onze begunstigers ontvangen. Zo blijven zij op de hoogte van het laatste nieuws van Family Help Programme.

Wanneer u ook een nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen bij ons kantoor in Enschede op telefoonnummer: 053-4757473 of email info@fhpholland.nl. U kunt ook de nieuwsbrief online bekijken.

PLUGIN ERROR: form `form_contact.php` not found.
in /var/www/vhosts/fhpholland.nl/httpdocs/wp/wp-content/themes/enfold/forms/

Check de formulier naam in de shortcode.