September 2019.

Geachte mevrouw/heer,

Dit jaar hebben wij voor u elke maand uw gift voor degene die door u wordt ondersteund in Sri Lanka overgemaakt.

Dat doen wij in 2019 niet alleen voor u, maar voor ruim 500 begunstigden. In de meeste gevallen betreft de ondersteuning een gift voor een gezin. In andere gevallen is het een alleenstaande oudere.

Ingaande 2020 zullen wij deze dienstverlening stopzetten. Dit is door ons reeds diverse malen aangekondigd in nieuwsbrieven en op donateurs bijeenkomsten.

Door middel van deze brief willen wij u iets uitgebreider informeren over dit besluit en u ook informeren over uw mogelijkheden om uw ondersteuning op een andere wijze voort te zetten en de mogelijkheden om op een andere wijze ons werk in Sri Lanka te ondersteunen.

Waarom hebben wij het besluit tot beëindiging genomen?

Daarvoor is een aantal redenen:

• Wij hebben al enige jaren geleden een besluit genomen het ondersteuningsprogramma te beëindigen omdat deze wijze van ondersteuning natuurlijk een directe ondersteuning geeft aan de ontvanger, maar vaak geen bijdrage levert aan de versterking van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In een aantal gevallen heeft het zelfs geleid tot een langjarige afhankelijkheid.
Dit is de voornaamste reden om het programma te stoppen.

Twee andere redenen willen wij ook noemen

• In 2017 waren wij genoodzaakt om de samenwerking met FHP Sri Lanka te verbreken wegens disfunctioneren van deze organisatie. Dat heeft tijdelijk geleid tot het stopzetten van de ondersteuningen. Op verzoek van velen hebben wij er alles aan gedaan om een en ander weer op gang te krijgen. Dat is mede door de actieve ondersteuning van Medi-Aid Sri Lanka gelukt. Wel heeft dit geleid tot een sterke daling van het aantal ondersteuningen. Met Medi-Aid is direct de afspraak gemaakt dat het programma per 1-1-2020 beëindigd zal worden. Aan Medi-Aid is (evenals dat in het verleden was afgesproken met FHP Sri Lanka) overeengekomen dat een kostenvergoeding geldt van 10% . Dat betreft uitsluitend de uitvoeringskosten Sri Lanka.
• De kosten die wij in Nederland voor de uitvoering maken van het ondersteuningsprogramma staan niet meer in een redelijke verhouding tot de omvang van het programma. Dit is reeds langer het geval, maar mede door bijdragen van sponsors konden wij in het verleden deze kosten afdekken. Dat is niet meer het geval. Mede door het gedaalde aantal ondersteuningen wegen de uitvoeringskosten steeds zwaarder en komen direct ten laste van onze reserves. In 2019 ontvangen wij voor de ondersteuningen circa € 90.000, terwijl de uitvoeringskosten € 30.000 bedragen.

Wat zijn de gevolgen voor u en voor degene die u ondersteunt in Sri Lanka?

• Wij zullen alle automatische incasso’s voor de ondersteuningen van januari 2020 stopzetten. Dat houdt in dat degene die door u wordt ondersteund vanaf januari 2020 geen geld meer zal ontvangen. Mocht u geen automatische incasso hebben afgegeven dan moet de betaling door u zelf worden stopgezet.
• Als u een alleenstaande moeder of een oudere ondersteunt door middel van een periodieke gift aan onze ANBI, vervalt die mogelijkheid vanaf 1-1-2020.

Er is een aantal keren gevraagd naar de mogelijkheid om degene in Sr Lanka te blijven ondersteunen na het stopzetten door ons.

Dat kan, maar dan moet u dit zelf doen. Via normale banken is dit kostbaar. Zo betaalt FHP Holland voor elke transactie naar Sri Lanka via de ING € 32,-.

Er zijn andere mogelijkheden. U kunt gebruik maken van bijvoorbeeld Western Union. Overmaken kost daar € 4,90 per transactie. Zou u besluiten uw adoptie een maal per kwartaal over te maken dan is de €4,90 voor een ondersteuning  van maandelijks €16,50 vrijwel gelijk aan de 10% inhouding. Houdt u er wel rekening mee dat wij een iets gunstiger wisselkoers realiseren dan Western Union. Realiseert u zich ook dat de mogelijkheid voor fiscale aftrek er niet meer is!

U kunt natuurlijk ook ons blijven ondersteunen. Na de beëindiging van het ondersteuningsprogramma en het stopzetten van de ondersteuning van het dorp blijven wij Micro-Financieringsprojecten ondersteunen. Wij zouden het prachtig vinden als u dat doet. Wilt u dat? Geef dit dan aan op het bijgesloten formulier.

U kunt het formulier opsturen naar FHP Holland-Sri Lanka, Antwoordnummer 1479, 7500 VB Enschede. Een postzegel is dan niet nodig.

Heeft u vragen: dan kunt u ons telefonisch bereiken op: 0651277832 of per mail info@fhpholland.nl

Met vriendelijke groet,

Fons Catau

Formulier bijlage