Verkoop

Film: Sri Lanka – Een wereld van verschil

Sri Lanka is voor veel mensen een subtropische vakantie idylle maar Sri Lanka heeft ook een keerzijde. Een groot deel van de bevolking leeft in grote armoede. In deze film laat FHP u zien hoe er hulp wordt geboden aan de allerarmsten op Sri Lanka.

Deze film is te bestellen door de overmaking van € 12,50 op rekeningnummer 55 83 116 ten name van Fam. Help Programme onder vermelding van film Een wereld van verschil.


Boek: Ayubowan in het Welkom Dorp

FHP heeft een boekje uitgegeven over het Welkom Dorp. In beeld en tekst krijgt u een rondleiding door dit door FHP gebouwde, unieke dorp op Sri Lanka waar dakloze ouderen worden opgevangen en verzorgd. 

Enkele ouderen in het Welkom Dorp
Enkele ouderen in het Welkom Dorp

Dit boekje is te bestellen door de overmaking van € 10,- op rekeningnummer 55 83 116 ten name van Fam. Help Programme onder vermelding van boekje Welkom Dorp. 

Tevens is het in pdf formaat te downloaden waarbij wij u vriendelijk verzoeken een vrijblijvende vergoeding over te maken op bovengenoemd rekeningnummer. 

Immers: het Welkom Dorp is volledig afhankelijk van uw donaties!  


Boek: Een toekomst na de tsunami

FHP heeft een boekje uitgegeven waarin zij verantwoording aflegt over de besteding van de ontvangen tsunamigelden. Naast financiële verantwoording komen enkele slachtoffers aan het woord en wordt in woord en beeld verhaald over de verleende hulp.

Dit boekje is te bestellen door de overmaking van € 5,- op rekeningnummer 55 83 116 ten name van Fam. Help Programme onder vermelding van boekje Tsunami. 

FHP Schoolpakket

Montessorischool-Zuid te Hilversum heeft zich ingezet voor goed doel!

Afgelopen maand zijn we gestart met een pilot van ons Schoolpakket op de Montessorischool-Zuid in Hilversum. In deze school heeft de hele maand maart Sri Lanka en FHP centraal gestaan.

Eind maart was de afsluiting waar in aanwezigheid van alle kinderen en leerkrachten het bedrag bekend werd gemaakt aan de voorzitter van FHP en aan de directeur van FHP op Sri Lanka namelijk € 17.000, -. Een geweldige prestatie waar we allemaal van onder de indruk zijn. FHP wil alle kinderen, het schoolteam, de ouderraad, ouders en andere gulle gevers heel hartelijk hiervoor danken. 

Het geld is bestemd voor de aanschaf van spelmateriaal voor een school in Yakkaduwa op Sri Lanka. En………..er kan een kleuterschool worden gebouwd en ingericht in Madampella op Sri Lanka. Dit is natuurlijk fantastisch! De school zal de naam “Montessorischool-Zuid Hilversum” krijgen. 

De school heeft allerlei activiteiten georganiseerd zoals een sponsorloop, goede doelen markt, activiteitenmiddag, klasgebonden acties en uiteindelijk de afsluiting. Teruggekeken kan worden op een zeer bijzondere maand waarin zoveel mogelijk bewustwording is gerealiseerd bij de kinderen voor andere kinderen op de wereld die het minder hebben dan zij.

Mochten er meer scholen geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op.

Wij kunnen u een schoolpakket verstrekken waarmee leerlingen van het basisonderwijs kennis kunnen maken met het land Sri Lanka en met Family Help Programme Holland-Sri Lanka.

Over FHP

Stem FHP voor NRC Charity Award

Family Help Programme Holland – Sri Lanka doet weer mee aan de NRC Charity Awards. Hiervoor is door het creatief bureau Neerlands Vlak belangeloos een advertentie gemaakt.

 

 

Wanneer deze uiting door het publiek of de vakjury als mooist, meest duidelijk of meest indrukwekkend wordt bestempeld, kunnen we gratis advertentieruimte winnen. Met deze ruimte kunnen we nieuwe donateurs werven voor ons doel; de ondersteuning van de allerarmsten op Sri Lanka.

 De publieksprijs zal worden uitgereikt aan het goede doel dat van het grote publiek de meeste stemmen heeft gekregen. Iedereen die een stem uitbrengt maakt bovendien kans op een nieuwe iPad inclusief een digitaal abonnement op NRC Handelsblad of nrc.next.

Graag vragen we u om te stemmen door onze advertentie hierboven aan te klikken of via deze link.

Naast onze deelname zijn er maar liefst 254 andere goede doelen die mee doen.

Wij kunnen uw steun dan ook goed gebruiken!

Stemmen kan tot en met 14 september 2012!