Montessorischool-Zuid in Hilversum zet zich in voor een goed doel!

Er wordt geld ingezameld voor een school op Sri Lanka in samenwerking met onze stichting, FHP. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen organiseert de school o.a. een sponsorloop, activiteitendag, goede doelenmarkt en andere acties die klas gebonden zijn.

Op vrijdag 30 maart wordt samen met de kinderen en FHP het uiteindelijk ingezamelde bedrag kenbaar gemaakt.

Door het inzetten voor het goede doel wil de school zoveel mogelijk bewustwording realiseren bij de kinderen voor andere kinderen op de wereld die het minder hebben dan zij. FHP heeft een lespakket samengesteld om op die manier leerlingen van het basisonderwijs kennis te laten maken met het land Sri Lanka en daarmee indirect met onze stichting. 

Scholenhoek

Door FHP is een schoolpakket samengesteld waarmee aandacht wordt gegeven aan FHP en Sri Lanka. Op een school in Hilversum wordt in de maand maart een pilotproject gedaan. In verband hiermee is op de website een apart gedeelte ingericht.

Zie scholenhoek 

Donateursdag 2012

Zaterdag 12 mei a.s.

Voor de zesde keer staat een donateursdag gepland en wel op zaterdag 12 mei 2012. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Daar onze donateurs over het hele land verspreidt wonen, proberen we ieder jaar in een ander deel van Nederland neer te strijken. Deze keer nodigen we u van harte uit in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20, Giessen-Oudekerk (gemeente Giessenlanden). De diaconie Giessen-Oudekerk heeft ons voor het organiseren van deze dag een bedrag beschikbaar gesteld.

Wilt u er bij zijn?

Geeft u zich dan op per e-mail aan info@fhpholland.nl, onder vermelding van donateursdag 2012. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 053-4757473.

Kom ook naar deze informatieve en gezellige dag!

Herman Steur

Uiteraard zullen wij die dag uitgebreid stil staan bij het leven en het werk van onze onlangs overleden oprichter Herman Steur. Wij willen ook, indien gewenst, donateurs de gelegenheid geven om hun persoonlijke ervaringen met Herman Steur met ons te delen. Mochten velen dit wensen dan zullen wij, gezien de tijd, een keuze moeten maken. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken laat dit dan even weten.

Eveneens is het mogelijk om uw ervaringen, herinneringen en anekdotes  over Herman Steur op papier te zetten. We bepalen dan later wat we hier mee gaan doen.

Herman Steur tijdens de donateursdag 2008