FHP SHINE project

In de, in mei 2009, beëindigde burgeroorlog zijn veel Srilankanen (Tamils) hun huis en haard kwijtgeraakt. FHP wil meehelpen aan de wederopbouw van het voormalig oorlogsgebied in het noorden en oosten van Sri Lanka. Naast het bouwen van huizen zal de nadruk liggen op werk, opleiding en samenleven. Het hieruit voortvloeiende project werd SHINE genoemd: Support Homeless In Noord East.

Na moeizaam en tijdrovend overleg met de Srilankaanse overheid werd in september 2010 toestemming verkregen voor de bouw van permanente huizen en een kleuterschool in het Mannar district in het Noorden van Sri Lanka. Hierbij heeft FHP nadrukkelijk gekozen voor kwalitatief goede en daarmee duurzame bouw. Het gebied is moeilijk toegankelijk, er zijn speciale visa nodig, en de wegen zijn erg slecht begaanbaar. 

Fondsenwerving

Voor de bouw van deze woningen heeft fondsenwerving middels de nieuwsbrief € 21.000 opgebracht. Daarnaast is door Woningcorporatie De Woonplaats de toezegging gedaan om twee jaren een bedrag van € 120.000 per jaar te doneren.

Aanvang eerste fase; 25 woningen

Met gebruikelijke ceremonie is op 26 september 2010 de eerste steen voor de eerste fase van 25 woningen gelegd. Tijdens de bouw heeft men te kampen gehad met de nodige tegenslagen; door overvloedige regenval was zelfs het gebied lange tijd niet te bereiken. Wegen zijn compleet weggevaagd waardoor materiaal e.d. niet meer kon worden aangevoerd.

Een lijst met toekomstige bewoners werd verstrekt door de overheid. Enkelen hiervan waren echter niet tevreden over de te bouwen huizen. Zij hebben deze uiteindelijk geweigerd te accepteren en andere bewoners zijn geselecteerd. De geplande oplevering eind januari 2011, kon door de slechte weersomstandigheden niet worden gehaald en heeft later in het jaar plaatsgevonden met een officiële opening in juli 2011.

 

Tweede fase van 27 woningen

In de loop van 2011 is begonnen aan de tweede fase van 27 woningen. De officiële sleutel overhandiging heeft vervolgens in januari 2012 plaatsgevonden waarmee het project SHINE vooralsnog is afgesloten.

 
   

Kleuterschool Jessica

Voor de bouw van een kleuterschool in Mannar heeft een trouwe donateur zich ingezet en de benodigde € 12.000 ingezameld. In maart 2011 vond de officiële opening plaats van de kleuterschool ’Jessica’. De grootouders van Jessica, die de gelden voor de bouw van deze school hebben geworven, waren bij de opening aanwezig.