Huisvesting

Wanneer door een ramp of oorlog huis en haard is kwijtgeraakt voorziet FHP in huisvesting, andere voorzieningen en middelen om weer een bestaan op te kunnen bouwen.

FHP SHINE project

In de, in mei 2009, beëindigde burgeroorlog zijn veel Srilankanen hun huis en haard kwijtgeraakt. FHP wil meehelpen aan de wederopbouw van het voormalig oorloggebied in het noorden en oosten van Sri Lanka. Naast het bouwen van huizen zal de nadruk liggen op werk, opleiding en samenleven.

Na moeizaam en tijdrovend overleg met de Srilankaanse overheid is in september 2010 toestemming verkregen voor de bouw van permanente huizen en een kleuterschool in het Mannar district in het Noorden van Sri Lanka. Hierbij heeft FHP nadrukkelijk gekozen voor kwalitatief goede en daarmee duurzame bouw.

Lees hier meer over het FHP SHINE Project.

 

FHP TEARS project

Voor de slachtoffers van de vloedgolframp op 26 december 2004 is een project gerealiseerd waarbij o.a. boten en visserijbenodigdheden zijn verstrekt en 372 huizen zijn gebouwd dan wel hersteld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de tsunami projecten.

Projecten

FHP coördineert en financiert diverse kleinschalige projecten. Deze projecten zijn met name gericht op de versterking van lokale gemeenschappen, onderwijskansen voor kinderen en vergroting van de mogelijkheden om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

In het reeds meer dan 30-jarige bestaan van FHP, zijn er vele projecten gerealiseerd. Om een indruk te geven, een kleine, recente, greep hieruit.

Momenteel lopende projecten:

  • Bouw van een kleuterschool in Kotadaniyawa

 

Reeds gerealiseerde projecten:

  • Bouw van een scholing/trainingcentrum in Weligampitiya;
  • Bouw van een auditorium bij de school in Bopitiya.
  • Bouw van een aula voor een school in Giriulla, project Dave;
  • Bouw van een kleuterschool in Dagonna;
  • Bouw van muur rond kleuterschool omwille van de veiligheid in Ekamuthu;
  • Verstrekken van computers ten behoeve van computer/bibliotheek sectie van een onderwijscentrum in Wetakeiyawa;
  • Bouw van een kleuterschool in Koshena, project Aniek.

 

Adopteer een project

Aan dergelijke projecten kan een bijdrage worden geleverd. Het is tevens mogelijk om een project, variërend in de orde van grootte van € 1.000 tot € 40.000 en meer (mede) te financieren. Heeft u wat te vieren of wilt u om andere reden een dergelijk project adopteren dan kunt u contact met ons opnemen.

Doorlopende projecten

  • Microkredieten: Het verstrekken van kleine leningen zodat men op eigen kracht kan ondernemen en een zelfstandig bestaan kan opbouwen;
  • Heart for Life: Kinderen met een hartafwijking worden (financieel) geholpen en een levensreddende operatie kan worden betaald.