Project zonne-energie voor het Welkom Dorp

We hebben u steeds geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden in het Welkom Dorp. Geconstateerd kan dan ook worden dat dit dorp de laatste jaren ingrijpend is verbeterd. En als u er komt, dan zult u zien dat het er prachtig uitziet. Maar het kan allemaal nog beter.

Eén van de zaken waar we de komende tijd aan willen werken, is het terugbrengen van de beheerskosten. Het Welkom Dorp gebruikt veel elektriciteit en dat kost veel geld. De hoge elektriciteitskosten hangen samen met de zorg voor de bewoners in het dementiahuis; verder is in het ziekenhuis veel warm water nodig en natuurlijk ook in de keuken. Op dit moment wordt warm water gemaakt in elektrische boilers.

Zonneboilers

Een goede oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een aantal zonneboilers. Het is immers warm op Sri Lanka. Zonneboilers op Sri Lanka zijn  technisch minder gecompliceerd dan de zonneboilers in Nederland. In Nederland moeten we zonneboilers beveiligen tegen vorst. In Sri Lanka moeten we alleen oververhitting tegengaan.

Als er zonneboilers worden geplaatst dan betekent het dat we op een andere manier warm water produceren dan voorheen. En dat biedt veel voordelen. Het eerste voordeel is de verbetering van het comfort voor de bewoners in het Welkom Dorp; ze kunnen dan naar behoefte warm water gebruiken. Het tweede voordeel is  energiebesparing. Het Welkom Dorp is dan een mooi voorbeeld van ecologisch werken op Sri Lanka.

Actie

We willen daarom een actie starten voor grootschalig gebruik van zonne-energie in het Welkom Dorp. Zo kunnen we besparen op de beheerskosten. Allereerst denken we hierbij aan de aanschaf van zonneboilers, maar misschien kunnen we direct elektriciteit gaan opwekken met zonnepanelen. Als dat lukt dan kunnen we het Welkom Dorp misschien ontwikkelen tot het eerste ecologische dorp op Sri Lanka. Het Welkom Dorp wordt dan een voorbeeld van hoe we ecologisch verantwoord kunnen omgaan met energie en met het beheer van het dorp.

Wilt u een gift doen voor dit project? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening nummer 55.83.116 ten name van Fam. Help Programme te Enschede onder vermelding van zonneboilers Welkom Dorp.

 

FHP SHINE

Family Help Programme Holland-Sri Lanka bestaat 25 jaar! Met een jubileum Kerstactie is de werving voor het project FHP SHINE gestart.

Oorlogsgebieden

Family Help Programme is gestart met een project in een van de voormalige oorlogsgebieden in het noorden en/of oosten van Sri Lanka. In een gebied dat tot voor kort het toneel was van een burgeroorlog die maar door bleef gaan. In de loop van 2009 is aan die oorlog toch een einde gekomen. De oorlog was verschrikkelijk. Door oorlogsgeweld zijn veel slachtoffers gevallen. Veel mensen op Sri Lanka zijn erg gelukkig met het feit dat aan dit geweld eindelijk een einde is gekomen. Maar na afloop van zo'n oorlog blijven er veel mensen achter, die geen huis meer hebben en die veel zijn kwijtgeraakt: hun familie, vrienden, hun middelen van bestaan. Direct na het einde van deze oorlog heeft Family Help Programme contact opgenomen met de overheid op Sri Lanka en aangegeven activiteiten te willen ontplooien in het voormalige oorlogsgebied.

Woningen

Het FHP wil graag de oorlogslachtoffers helpen. Een goede start is het bouwen van woningen: de basis voor een nieuw bestaan. FHP werkt nauw samen met woningcorporatie De Woonplaats die ook nu heeft toegezegd in een dergelijk project te willen samenwerken en te willen investeren. De regering van Sri Lanka heeft ons bericht dat zij graag ziet dat er een klein nieuw dorpje in de omgeving van Mannar wordt gebouwd. Hier gaan we ons in eerste instantie op richten.

Opleiding en werk

We willen niet alleen woningen bouwen, maar we denken ook aan opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Naast huizen willen we daarom ook een gemeenschapscentrum bouwen. Niet alleen voor ontmoetingen maar juist voor  opleidingen waarmee men de mogelijkheden voor werk en zelfstandigheid aanmerkelijk vergroot.

Doet u ook mee met deze actie? Met elkaar kunnen we iets moois neerzetten dat laat zien waar FHP voor staat: we komen op voor de allerarmsten.

Oproep

Help ons alstublieft dit project te realiseren door een bijdrage over te maken op rekening nummer 55.83.116 t.n.v. Fam. Help Programme onder vermelding van project SHINE (Support Homeless in North East).