Kosten per soort

   
Huisvesting  
Aankoop grond

107.762

Bouwkosten

2.021.553

Bouwklaar maken

8.396

Huishoudelijke artikelen

13.696

Infrastructuur

44.217

Water en elektriciteit

12.572

Juridische kosten

1.076

Extra werk

16.577

 

2.225.848

   
Levensonderhoud  
Vissersboten en motoren

61.728

Reparatie vissersboten en motoren

5.439

Visnetten

12.944

Transport

447

 

80.558

   
Overheadkosten

130.621

   
Totale kosten

2.437.027

Kosten per project


     
       
project

aantal

kosten in €

       
Payagala

16

 

130.331

Beruwala

1

 

2.643

Periyaneelavanai

60

 

485.380

Nainamadama

16

 

125.980

Kosgoda

10

 

52.533

Habaraduwa

34

 

170.513

Kahawa

24

 

84.893

Balapitiya

20

 

151.270

       
       
district Colombo/Kalutara      
Panvilakale

16

 

82.815

Godaparagahahena

7

 

36.232

Maadupitiya

12

 

58.723

Kosgahawatte

28

 

154.263

Individual houses

6

 

36.194

       
       
district Galle      
Dadalla

30

 

236.080

Kesbepana

15

 

84.467

Nugaduwa

36

 

329.740

Dadalla – laundry man

1

 

3.789

       
Diversen      
Boten en visserijbenodigdheden    

80.558

       
Overheadkosten    

130.621

       
Totaal

332

  

2.437.027

 

 

Financieel overzicht

Verloopoverzicht FHP TEARS

           
                

t/m aug.

 
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal

  

Begin

0

13.446

885.721

924.340

1.138.689

654.789

0

   

 

       
Ontvangsten

14.521

1.018.490

857.197

762.029

232.928

112.886

2.998.051

Bestedingen

0

180.262

671.062

422.710

732.416

430.577

2.437.027

Valuta verschillen *)

-1.075

34.047

-147.516

-124.970

15.588

-68.320

-292.246

                 
Eind

13.446

885.721

924.340

1.138.689

654.789

268.778

268.778

 

*) De koers van de srilankaanse rupee is de afgelopen jaren aan sterke koerswijzigingen onderhevig geweest. Ten gevolge van de noodzakelijke omrekening naar de euro is het onvermijdelijk valuta omrekeningsverschillen te moeten opnemen.

De nog resterende gelden zullen worden aangewend in Sirikandurawatta, Hikkaduwa waar door een andere organisatie zeer goedkope huisjes zijn gerealiseerd: deze zijn na 3 jaar alweer grotendeels ingestort en slooprijp. Family Help Programme is voornemens hier ongeveer 40 kwalitatief goede duurzame huisjes te bouwen.

 

Overige kostenoverzichten:

 

 

Tenslotte

Met veel inzet, inspanning, durf en doorzettingsvermogen is uiteindelijk een enorme prestatie geleverd. Het bereikte resultaat van onze inspanningen op Sri Lanka is onvoorstelbaar.

In februari 2005, kort na de tsunami, heb ik voor het eerst weer een bezoek gebracht aan Sri Lanka om de situatie te bekijken. Dit was mede op verzoek van Aedes, het overkoepelende orgaan van woningcorporaties. De schade was enorm: een ongelooflijke vernieling langs de kust, zowel in het zuiden als in het oosten. Het werd al snel duidelijk dat alle hulpverleners zich het meest op het zuiden richtten, een streek waar veel toeristen komen, en dat het oosten behoorlijk werd vergeten. Achteraf bleek dit de plek te zijn die het zwaarst was getroffen. Het spreekt dan ook voor zich dat we aan dit gebied ook aandacht hebben besteed. Door de oplaaiende burgeroorlog was het onmogelijk om meer dan een project te realiseren.

Deze prestatie hadden we echter nooit kunnen leveren als we op Sri Lanka niet zo'n goed bestuur en goede directeur van Family Help Programme hadden gehad; met hen hebben we heel goed en intensief samengewerkt. Het succes van het FHP TEARS-project is voor een groot deel het succes van William Phillipsz, directeur van Family Help Programme Sri Lanka. Vooral door de vele contacten en korte lijnen die Family Help Programme heeft met maatschappelijke instellingen, kerken en de overheid. Deze contacten bleken onmisbaar. William Phillipsz, coördinerend directeur, was de spin in het web, uiteraard bijgestaan door het bestuur van Family Help Programme Sri Lanka.

Het succes is ook voor een deel terug te voeren op samenwerking die we uit onverwachte hoek kregen. Ik noem hier bijvoorbeeld de inzet van het Dutch Reconstruction Fund, een initiatief van woningcorporatie Vestia uit Rotterdam, in het bijzonder de grote steun van Kees Elgershuizen.

We werden geconfronteerd met een overheid die veel bepaalde en veel regelde. Een overheid die aanvankelijk veel regels opstelde en later weer introk. Diezelfde overheid beloofde ook veel. Zo beloofde de overheid dat iedereen die zijn/haar huis had verloren, gratis een woning terug zou krijgen. Als je echt wilt voorzien in huisvesting, mag je huizen nooit gratis weggeven, dat is onze mening. Echter een overheidsbesluit dient gerespecteerd te worden.

Family Help Programme heeft besloten om kwalitatief goede huizen te bouwen. Geen huizen die 5 jaren bruikbaar zijn en daarna weer als krot kunnen worden bestempeld. Maar duurzame huizen die minimaal 20 tot 25 jaren mee gaan. We hebben onze activiteit ook een beetje gezien als start van de sociale huisvesting op Sri Lanka.

Tijdens het gehele proces hebben we veel geleerd. Vele keuzes hebben we moeten maken, meestal geslaagde keuzes. Maar er ging ook wel eens wat mis. Zo werd het nieuwe opleidingscentrum in Balapitiya aanvankelijk niet gebruikt.

Trots zijn we in het bijzonder op ons project in het oosten. Dit project hebben we gebouwd midden in een oorlogsgebied met wegversperringen, avondklokken en grote spanningen. De geweldige inzet van mevrouw Pushpalatha Loganathan, arts uit Periyaneelavanai, moet hierbij genoemd worden. Tijdens het hele project was zij onmisbaar.

Het laatste project zal bestaan uit het vervangen van slecht gebouwde woningen van een andere organisatie door goede huizen van Family Help Programme in Sirikandurawatte.

 

En…………………….. de volgende uitdaging komt er aan.

We gaan starten met een project in een voormalig oorlogsgebied in het noorden van Sri Lanka. We hebben een heel duidelijk doel gesteld. Niet alleen sociale woningbouw, maar ook het ontwikkelen van kleine nieuwe gemeenschappen, waarbij we denken aan het bouwen van opleidingscentra, scholen en het verstrekken van microkredieten. Zo krijgt ook dit gebied de mogelijkheden voor een nieuwe toekomst.

Fons Catau

Directeur uitvoerend bureau

Family Help Programme Holland-Sri Lanka

 

 

 Nugaduwa

 

Bouwen in district Galle

82 huizen

Door de bouwprojecten in Habaraduwa en Kahawa waren er inmiddels goede contacten met de districtsoverheid van Galle. De districtsecretaris van Galle deed een officieel verzoek aan Family Help Programme om moslimfamilies, slachtoffers van de tsunami, een huis te verstrekken. De overheid heeft hiervoor grond beschikbaar gesteld. Dit resulteerde in een aantal bouwprojecten.

 

  • Dadalla

In totaal hebben we hier 30 woningen gebouwd:  5 blokken van 6 woningen in 2 woonlagen. Het was een complex project. We moesten vervangende woonruimte zoeken voor één familie die al jaren op deze grond woonde. Daarnaast liep het werk vertraging op door financiële problemen bij een aannemer. De families moesten wachten op de aanleg van water- en elektriciteitsvoorzieningen door de overheid. Daarna konden zij gelukkig hun nieuwe woning in.

 

  • Kesbepana

Voor 15 families die al in tijdelijke onderkomens op het land woonden, is voor permanente huisvesting gezorgd. De grond moest aanzienlijk worden verbeterd omdat er geen goed drainage- systeem was. Er moesten grote rotsblokken worden verwijderd voordat men met de bouw kon beginnen.

 

  • Nugaduwa

De bodemgesteldheid op de toegewezen locatie was erg slecht. Een deel van de grond is afgegraven. Verder zijn de fundering en constructie verstevigd met betonnen pilaren. Er zijn oplossingen gezocht voor overlast van het bouwverkeer. Resultaat van alle inzet: 36 wooneenheden.

 

Kostenoverzicht woningen

         
Dadalla

30

     
Kesbepana

15

     
Nugaduwa

36

     
Dadalla – individueel

1

     
         
maart '08 t/m juli '09

30

15

36

1

Bouwkosten

228.618

75.705

320.226

3.789

Bouwklaar maken

0

0

2.617

0

Huishoudelijke artikelen

0

0

6.190

0

Infrastructuur

7.462

0

0

0

Extra werk

0

8.762

707

0

236.080

84.467

329.740

3.789

         
bouwkosten per huis

7.621

5.047

8.895

3.789

 

 

Galle 1  Galle 2

Bouwen in district Colombo

69 huizen

In april 2007, ruim 2 jaar na de tsunami, vroegen officials van het district Colombo onze hulp voor gedupeerden uit het district die in de bufferzone hadden gewoond. Er is geen overheidsgrond beschikbaar, daarom kunnen inwoners een vergoeding ontvangen om zelf grond te verwerven. Ruim 4.000 slachtoffers, waarvan 1.091 inwoners die deze vergoeding reeds ontvangen hebben, hadden iemand nodig die de huizen wilde bouwen. Family Help Programme heeft deze vraag om hulp beantwoord en heeft hiervoor een aantal deelprojecten gerealiseerd.

 

  • Panvilakale/Godaparagahahena

Acht families hadden een stuk land gekocht en bivakkeerden hier in tijdelijke onderkomens. Zij vroegen om permanente woningen. Toen de bouw in voortgang was, vroegen nog 8 families die hier nabij een stuk grond bezaten of wij ook hen van een huis konden voorzien. Na persoonlijke toestemming van de lokale autoriteiten werden hier 8 extra huizen gebouwd.

In het nabij gelegen Godaparagahahena deed zich een zelfde situatie voor wat uiteindelijk resulteerde in de bouw van 7 huizen. Uiteindelijk resultaat: 23 woningen op 3 locaties.

 

  • Maadupitiya

Een grote brand verwoestte de tijdelijke huisvesting van slachtoffers in een tsunami-kamp. Family Help Programme trok zich hun lot aan. De overheid verstrekte een vergoeding voor bouwgrond en wij gingen op zoek naar geschikt bouwland. Er zijn 12 permanente wooneenheden gebouwd.

 

  • Kosgahawatte

De tsunami-slachtoffers in Kosgahawatte waren ten einde raad. Al 3 jaar woonden ze in tijdelijke onderkomens. Ze wilden huizen bouwen, maar kregen geen toestemming voor hun bouwplannen. De voormalig landeigenaar had de grond namelijk in 8 percelen verdeeld en verkocht zonder rekening te houden met de regels voor openbare ruimte en waterafvoer.

Family Help Programme heeft hier de helpende hand geboden. Wij hebben geholpen met bemiddelen en met herverdelen van het land. Vervolgens hebben we nieuwe bouwplannen opgesteld en ervoor gezorgd dat deze plannen werden goedgekeurd.

Ook op de aangrenzende locatie, voor 20 wooneenheden is het gelukt te bouwen op moeilijk terrein. De bouwgrond lag op een steile helling. Hevige regenval veroorzaakte grote waterstromen die de wegen onderaan de berg wegvaagden. Met zware machines is de grond geëgaliseerd.

 

Kostenoverzicht woningen

     
Panvilakale/Godaparagahahena

23

   
Kosgahawatte  

28

   
Maadupitiya  

12

   
Individuele huisjes  

6

   
         
okt.'07 t/m april '09

23

28

12

6

Bouwkosten

114.890

141.022

58.723

36.194

Infrastructuur

0

12.523

0

0

Water en elektriciteit

354

646

0

0

Juridische kosten

110

72

0

0

Extra werk

3.693

0

0

0

 

 

 

 

 

119.047

154.263

58.723

36.194

         
bouwkosten per huis

4.995

5.037

4.894

6.032

 

Colombo

Balapitiya

20 huizen

Voor dakloze slachtoffers in Balapitiya werd na lang zoeken en onderhandelen een stuk grond gekocht. De beoogde families hadden zich inmiddels verspreid over het gebied en leefden in tijdelijke onderkomens of waren bij anderen ingetrokken. Ter controle zijn diverse inventarisatiebezoeken afgelegd. De bouw werd gehinderd door hevige regenval maar in juli 2009 kon TEARS Village 3 officieel geopend worden. De tsunami-slachtoffers hadden weer een eigen woning.

 

Kostenoverzicht woningen

juni '07 t/m juli '09

20

1

Aankoop grond

50.986

2.549

Bouwkosten

97.485

4.874

Bouwklaar maken

1.452

73

Huishoudelijke artikelen

0

0

Infrastructuur

1.290

65

Water en elektriciteit

57

3

151.270

7.564

  

Balapatiya

 

Opleidingscentrum Balapitiya

Door de tsunami zijn op Sri Lanka ook opleidingscentra verwoest, zoals in Balapitiya. De dorpsgemeenschap heeft Family Help Programme gevraagd om een nieuw opleidingscentrum te bouwen. Eind 2005 werd de eerste steen gelegd. De bouw heeft door de vele regen behoorlijk wat vertraging opgelopen, uiteindelijk werd het gebouw in maart 2007 opgeleverd.

 

Opleidingscentrum Balapatiya

 

 

Kahawa

24 huizen

De overheid had grond beschikbaar gesteld aan een andere organisatie. Deze was begonnen met het bouwen van een wooncomplex in Kahawa. Er ontstond onenigheid en het project werd niet afgerond. Family Help Programme heeft zich bereid verklaard de verdere bouw voor zijn rekening te nemen: 24 woningen verdeeld over twee woonlagen.

Het gebied in Kahawa ligt erg laag en grote regenval veroorzaakte veel wateroverlast. Gelukkig verliepen de bouwwerkzaamheden voorspoedig. Wederom liet de aanleg van wegen, water- en elektriciteitsvoorzieningen door de overheid lang op zich wachten. Bij intrek in de woningen ontvingen de bewoners een kookstel en 6 stoelen.

 

Kostenoverzicht woningen

maart '07 t/m febr.'08

24

1

Bouwkosten

82.855

3.452

Huishoudelijke artikelen

1.773

74

Juridische kosten

265

11

84.893

3.537

 

 

Kahawa

Habaraduwa

34 huizen

Het Dutch Reconstruction Fund (DRF) wilde een aantal woningen financieren en vroeg Family Help Programme om dit woningproject samen tot stand te brengen. De overheid stelde grond beschikbaar in Habaraduwa. Na het sluiten van het contract begonnen we met de bouw van 14 woningen. Er werden veel hindernissen overwonnen. De exacte locatie van de bouwsite was aanvankelijk onduidelijk. Het bouwperceel bleek vervolgens op zeer steil terrein te liggen. De bouwers moesten eerst grond verwijderen, grond egaliseren en rotsblokken verwijderen. Hevige regenval maakte de gravelwegen glad en lastig begaanbaar; het transport van bouwmaterialen werd hierdoor ernstig bemoeilijkt. Ondanks deze tegenslagen vorderde het werk gestaag. De overheid vroeg ons op deze site 20 extra woningen te bouwen.

De overheid had meer tijd nodig om de aanleg van wegen, water- en elektriciteitsvoorzieningen te realiseren. De woningen stonden klaar, maar de toekomstige bewoners moesten wachten tot de overige voorzieningen waren aangelegd.

 

Kostenoverzicht woningen

juni '06 t/m juli '07

34

1

Bouwkosten

167.098

4.915

Extra werk

3.415

100

170.513

5.015

 

 

Habaraduwa

Kosgoda

10 huizen

De woningen in Kosgoda werden gebouwd in samenwerking met de stichting ‘Bommelerwaard bouwt aan Azië'. Deze stichting financierde het project.

Het was eerst moeilijk om geschikte grond te vinden. Gelukkig paste de overheid de bufferzone enigszins aan. Toen kon de bestaande bouwgrond toch gebruikt worden en ging de bouw van start. De samenwerking betrof de bouw van huizen en de aanleg van water en elektriciteit. Family Help Programme had hier geen zeggenschap in de toewijzing van de huizen.

 

Kostenoverzicht woningen 

juni '06 tm aug.'06

10

1

Bouwkosten

50.999

5.100

Water en elektriciteit

1.534

153

52.533

5.253

 

Kosgoda

 

Nainamadama

16 huizen

Intussen had Family Help Programme zich ook het lot aangetrokken van een aantal tsunami- slachtoffers in Nainamadama, een plaatsje ten noorden van Negombo. Na het vinden van geschikte grond is in mei 2006 begonnen met de bouw van 13 woningen.

De bouw verliep voorspoedig op één incident na; bij een storm viel een boom op een woning die bijna klaar was. Daarnaast waren de elektriciteitskosten hoger omdat we ook de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, een kilometer verderop, moesten overbruggen.

In februari 2007 zijn de huizen overgedragen aan de families en was TEARS Village 2 een feit. Ook werden stoelen en een bed met matras verstrekt en 5 naaimachines voor gezamenlijk gebruik.

In een later stadium zijn er op deze plaats 3 woningen bijgebouwd.

 

Kostenoverzicht woningen

mei '06 tm febr.'07

16

1

Aankoop grond

34.469

2.154

Bouwkosten

78.810

4.926

Bouwklaar maken

386

24

Huishoudelijke artikelen

2.619

164

Infrastructuur

4.780

299

Water en elektriciteit

4.916

307

125.980

7.874

 

Nainamadama

Periyaneelavanai

60 huizen

Huizen bouwen, dat was de wens die de samenwerking kenmerkte met "Corporaties onder dak voor Azië". Huizen bouwen in het zwaar getroffen oosten van Sri Lanka, een gebied geteisterd door burgeroorlog.

De bouwovereenkomst van 200 woningen werd getekend op 3 mei 2005. Vanaf dag één kende dit project veel tegenslag: de grond aangewezen door de overheid, bleek later niet beschikbaar. Het heeft veel moeite en tijd gekost om een alternatief stuk grond toegewezen te krijgen. Ook duurde het meerdere weken voordat de overheid de bouwplannen goedkeurde.

Toen een stuk grond na enige maanden bouwklaar was gemaakt, verklaarde iemand eigenaar te zijn van meer dan de helft van de grond. Het constructiewerk werd hierdoor opgehouden; uiteindelijk werd duidelijk dat de eiser inderdaad eigenaar was van de grond. Wederom moest er van locatie gewisseld worden, de werkzaamheden waren voor niets geweest en op de nieuwe toegewezen plaats konden niet meer dan 60 woningen worden gebouwd. In mei 2007 werden de huizen overgedragen aan de nieuwe eigenaars. Na de vele problemen hadden zij weer een eigen woning.

We hebben geprobeerd om meer grond in het oosten beschikbaar te krijgen. Door het oplaaien van de burgeroorlog was dat helaas niet te realiseren.

 

Kostenoverzicht woningen

jan.'06 t/m mei '07

60

1

Bouwkosten

484.808

8.080

Juridische kosten

572

10

485.380

8.090

 

 

Periyaneelavanai

Payagala

16 huizen voor tsunamislachtoffers.

Diep onder de indruk van de aangetroffen verwoestingen langs de zuidwest kust van Sri Lanka besloten we structurele hulp in de vorm van huizen te geven aan een vissersgemeenschap in Payagala. Hier waren de huizen direct aan de kustlijn volledig verwoest. Ze konden niet op dezelfde locatie worden herbouwd. De overheid had een bufferzone van 100 meter vanaf de kust afgekondigd en stond bouwen binnen deze bufferzone niet meer toe.

Het was moeilijk om geschikte bouwgrond te vinden. Goede bouwgrond was inmiddels zeer schaars door de bufferzone, de slechte bodemkwaliteit en de extreme prijsstijgingen. Diverse stukken grond werden bekeken en na gedegen onderhandeling werd tot aankoop overgegaan.

Op 4 augustus 2005 werd de eerste steen gelegd; daarna startte de bouw van 16 huizen. De bouw vorderde langzaam door onduidelijke en wisselende overheidseisen, de slechte bodemkwaliteit et cetera. Eind 2005 is de bouw afgerond van het project TEARS Village 1. Op 31 januari 2006 droeg Family Help Programme  de huizen officieel over aan de bewoners.

De nieuwe bewoners ontvingen ook een gasbrander, een stalen aanrecht, een bed met matras en 6 stoelen. Ook werd een rioleringsnetwerk aangelegd.

 

Kostenoverzicht woningen

aug.’05 t/m jan.’06

16

1

Aankoop grond

22.306

1.394

Bouwkosten

77.686

4.855

Bouwklaar maken

3.941

246

Huishoudelijke artikelen

3.113

195

Infrastructuur

18.162

1.135

Water en elektriciteit

5.123

320

130.331

8.145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payagala

[mappress]

[flashvideo file=http://www.youtube.com/watch?v=0nmqqk4DQYw]

Duurzame standaardwoning

Bij de bouw van de huizen werd gebruik gemaakt van een standaardwoning, ontworpen door Mr. Melville, architect en bestuurslid van Family Help Programme Sri Lanka. Deze woning is 51 vierkante meter groot, heeft 2 slaapkamers, een leefruimte, open veranda, een kleine keuken met de mogelijkheid op gas te koken en een buitenpandig toilet. Kwalitatief goed en duurzaam materiaal wordt hiervoor gebruikt en het gebruik van asbest is niet toegestaan.

De bouwkosten van een dergelijke woning bedragen € 4.000,- à € 5.000. Dit bedrag is nodig voor een eenvoudige duurzame woning. Goedkopere woningen gaan niet lang mee (circa 5 jaar of minder) en verkrotten: zij hebben niet de kwaliteit en duurzaamheid van ons standaard Family Help Programme-model. FHP heeft daarom gekozen voor deze sobere basiswoning: degelijk en duurzaam. 

 

duurzame standaardwoning

Boten en vissersmaterialen

De eerste hulp bestond uit het samen met lokale organisaties verstrekken van voedsel en drinkwater en het voorzien in de eerste levensbehoeften van slachtoffers. Het grootste gedeelte van de slachtoffers waren families die afhankelijk zijn van de inkomsten uit de visserij. De hiervoor benodigde boten en uitrusting waren veelal verloren gegaan.

De verlening van verdere hulp richtte zich in eerste instantie op een aantal vissersgemeenschappen in Payagala, Beruwala, Balapitiya en Moratuwa in het zuidwesten van Sri Lanka. Eerst inventariseerden we zorgvuldig met hulp van de plaatselijke autoriteiten welke materialen kapot of verdwenen waren. Vervolgens hielpen we de vissers aan nieuw materiaal; al zorgden de lange levertijden voor vertraging. We verstrekten aan de vissers visnetten en andere vissersbenodigdheden. We lieten diverse boten en buitenboordmotoren repareren en waar nodig leverden we nieuwe boten.

 

Kostenoverzicht

Boten en motoren  

61.728

Reparatie van boten en motoren

5.439

Visnetten  

12.944

Transportkosten  

447

 Totaal

80.558

 

boot FHP

Gulle gevers

Gulle gevers

Meer dan 2.000 giften mochten we ontvangen, waarvoor we een ieder zeer erkentelijk zijn. In totaal kreeg Family Help Programme het enorme bedrag van bijna € 3 miljoen ter beschikking. Enkele bijzondere gevers willen we hieronder expliciet noemen.

Corporaties voor Onderdak in Azië

De brancheorganisatie voor woningcorporaties, Aedes, heeft een actie opgezet om de tsunami-gebieden in Indonesië en Sri Lanka te helpen. Onder de naam "Corporaties voor Onderdak in Azië" werd geld ingezameld onder woningcorporaties in Nederland; Aedes vroeg aan hen "een steentje bij te dragen". Family Help Programme is benaderd om de besteding van de gelden in Sri Lanka voor zijn rekening te nemen. In totaal is hiervoor een bedrag van ruim € 1,2 miljoen ontvangen.

De Samenwerkende Hulporganisaties

In Nederland werken acht organisaties samen als Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Bij grote rampen zoals de tsunami werven ze samen fondsen om de getroffenen te helpen. Aan het begin van de nationale tsunami-actie (Giro 555) is besloten om 10% van de particuliere inkomsten opzij te zetten voor Nederlandse organisaties die geen lid zijn van de SHO. Hiertoe kon een voorstel voor financiering worden ingediend. Het voorstel van Family Help Programme kreeg een financiering van € 542.500,- van het Giro 555-geld.

Woningcorporatie De Woonplaats

De betrokkenheid van De Woonplaats bij Family Help Programme en bij Sri Lanka is al vele jaren een feit. Over de afgelopen jaren heeft De Woonplaats ruim een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor het tsunami project.

Dutch Reconstruction Fund

Het Dutch Reconstruction Fund heeft diverse mensen naar Sri Lanka gestuurd die Family Help Programme ook adviseerden bij de diverse (toekomstige) bouwprojecten. Ook stelden zij een bedrag beschikbaar, waarmee Family Help Programme de slachtoffers kon ondersteunen.

Overige

De vele giften die werden ontvangen waren hartverwarmend. Velen trokken zich het lot van de slachtoffers zeer aan. Naast voorgenoemde gevers willen we nog bij name noemen: Koopmans Bouw, Deen Supermarkten, gemeente/brandweer Leek/oudejaarsclub Tolbert, Westland voor Azië, St. Laurenscollege, Stichting Samen Verder, Weeshuis Doopgezinden, Rabobank Enschede en Hub van Doornecollege. Ook de familie Langerak heeft zich enorm ingezet om geld voor het FHP TEARS- project in te zamelen.

Ooggetuigenverslag

William Phillipsz, directeur van Family Help Programme op Sri Lanka, vertelt wat hij meemaakte op de dag van de ramp:

"Op de ochtend van tweede kerstdag, rond 9.30 uur, bezocht ik samen met mijn vrouw een begrafenis. Daar hoorde ik het nieuws dat de zee het land had overspoeld en dat in het zuiden complete dorpen waren overstroomd. Aanvankelijk dacht ik dat het een cycloon met vloedgolven was en ik herinnerde mij onmiddellijk de ramp in de zestiger jaren, waarbij de plaats Batticaloa totaal vernield werd. Toen de televisiezenders elke minuut meer informatie begonnen te geven, kon ik niet geloven wat er werd verteld. Nog nooit in mijn leven had ik zo'n grote ramp meegemaakt. Mannen, vrouwen en kinderen, zelfs baby's die weggespoeld werden, gebouwen en huizen waarvan niets dan puin overbleef, voertuigen en huisraad overal in het water drijvend, toeristenresorts waarvan niets dan brandhout over was gebleven, mensen die gilden, als gekken rondrenden. Nee dit alles kon niet waar zijn, dit was slechts een boze droom, een herhaling van ‘The Day After Tomorrow', geen fictie, maar nog angstaanjagender, van een nog grotere omvang en toch gebeurde het werkelijk in mijn eigen zo geliefde land…..

Ongelooflijk, werkelijk ongelooflijk. Daarna kwam de informatie over het dodental dat erg hoog was en alsmaar bleef stijgen. Toen kwamen ook de geruchten, dat de tsunami ook Negombo had getroffen en deels had vernield en dat enkele omliggende plaatsen dreigden onder te stromen. Ik was in shock, stomverbaasd, om mij heen zag ik families met hun kinderen wegrennen en met bustransporten vertrekken. Met achterlating van hun bezittingen trokken zij naar veiliger plaatsen zoals kerken, tempels, scholen, daar waar maar plaats was. Bussen vol mensen kwamen in ‘mijn' kerk in Tudella aan en zochten een veilig onderdak in de basisschool. De reactie van mijn medeparochianen was hartverwarmend, wij hebben onze krachten gebundeld en het leven voor deze vluchtelingen zo aangenaam mogelijk proberen te maken. Zij kregen eten, beddengoed en andere eerste levensbehoeften. De eerste nacht verbleven er 875 mensen in de kerk- en schoolgebouwen. Met het verstrijken van de uren werden er steeds meer dodelijke slachtoffers gemeld. De natuur is sinds eeuwen niet zo verwoestend geweest als op deze dag.

Dezelfde middag nog werd ik gebeld door de boeddhistische priester van de kleuterschool in Bopitya die hulp wilde aanbieden en vroeg wat zij konden doen. Ik heb meteen om levensmiddelenpakketten gevraagd en al de volgende middag kwam er een transport met 2500 voedselpakketten aan. Wij hebben deze pakketten verspreid in Tudella, in Nayakakanda (Wattala) en in Pamunugama.

Twee dagen later zijn we samen met Family Help Programme in Nederland een actie gestart om geld in te zamelen. Hiermee wilden we de slachtoffers helpen, op elke mogelijke manier. Diezelfde dag nog reed ik in de stromende regen naar Negombo om te kijken naar de schade. Ik kon mijn ogen niet geloven. Een paar dagen later reed ik naar het zuiden van Colombo naar Panadura. De helft van de sloppenwijken in Moratuwa was weg, hele families leefden op de straat. De kust van Panadura was veranderd in een grote vuilnisbelt. Samen met enkele bestuursleden vertrok ik zuidwaarts naar Balapitiya. De vissersdorpen Payagala, Beruwala en Balapitiya waren veranderd in enorme puinhopen.

Wij, als Family Help Programme, wilden helpen; om te beginnen besloten we een aantal van deze vissersdorpen te helpen. Zij waren hun vissersmaterialen kwijtgeraakt, hun boten en buitenboordmotoren waren kapot en hun huizen waren vernield. Zij zouden het nooit redden zonder hulp. Hier moest Family Help Programme in actie komen.

De naam die wij aan dit enorme hulpproject hebben gegeven is:

FHP TEARS dat staat voor Tsunami Effected Areas Rehabilitation Support.

Uitdelen netten

Tsunamiprojecten

"Voor mij begint het leven vandaag opnieuw"

Deze woorden sprak een vrouw, tsunamislachtoffer, toen zij de sleutel kreeg voor haar nieuwe woning in Kesbepana (Galle).

Kahawa
Op zondag 26 december 2004, tweede kerstdag, veroorzaakte een zeer zware zeebeving in de Indische Oceaan een vloedgolf die zich in verschillende richtingen over de Indische Oceaan verplaatste. Vele landen werden getroffen en 228.000 mensen verloren het leven. Daarnaast raakten miljoenen niet alleen hun dierbaren kwijt, maar ook hun huizen, bedrijven en hun bron van inkomsten. Deze catastrofe wordt gezien als één van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis. In Sri Lanka vonden 35.000 mensen de dood en raakten 516.000 mensen ontheemd. Meer dan 100.000 gebouwen, 16.000 boten, 97 gezondheidsinstellingen, 59 scholen, 58 hotels konden als verloren worden beschouwd.

boot FHP

Deze ramp heeft ook op Family Help Programme (FHP) een enorme impact gehad en was bepalend voor de activiteiten van de daarop volgende jaren. Zeer snel na de ramp begon de actie FHP TEARS en in totaal is hiervoor het ongekende bedrag van bijna € 3 miljoen aan giften ontvangen.

Wat is bereikt? Mensen zijn van middelen voorzien; boten en visserijbenodigdheden werden verstrekt om weer een inkomen te kunnen verkrijgen en in de eerste levensbehoeften van de slachtoffers werd voorzien. In de wederopbouwfase werden huizen gebouwd en in het totaal zijn 372 permanente huizen opgeleverd.

Ter afronding van deze actie legt Family Help Programme in de vorm van het boekje "Een toekomst na de tsunami" verantwoording af over de bestedingen van de giften. Dit boekje is in pdf formaat te downloaden dan wel te bestellen middels de overmaking van € 10,- tnv Fam. Help Programme, Enschede o.v.v. tsunamiboekje.

Voorpagina tsunamiboekje

 

Enkele afzonderlijke deelprojecten.