Particuliere initiatieven

FHP ontvangt regelmatig bericht van opmerkelijke acties ten behoeve van het FHP. Onder de menukeuze “Initiatieven” worden deze vanaf nu op de website voor u opgenomen. Wellicht dat dit u op een idee brengt.

U kunt er nu lezen over het initiatief van de familie Grootscholten die een gedeelte van de opbrengst van hun vakantiehuis in Spanje doneert aan FHP. Heeft u al een vakantiebestemming dit jaar? Klik hier voor een suggestie.

Fiscale regels voor goede doelen

 

Om vanaf 1 januari 2008 in aanmerking te komen voor fiscale faciliteiten moet het goede doel door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aangemerkt. Het FHP is door de Belastingdienst als zodanig aangemerkt. Dit houdt in dat giften aan het FHP aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en dat het FHP is vrijgesteld van de heffing van schenking- en successierecht.

Giften aan het FHP blijven voor u als particuliere gever dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit voorzover uw totale giften aan de erkende ANBI's meer bedragen dan één procent van het verzamelinkomen met een maximum van tien procent. Voor de zogeheten lijfrentegiften gelden deze drempel en plafond niet. Lijfrentegiften zijn giften waarbij de schenker zich notarieel verplicht om tenminste vijf jaar lang een gelijk bedrag te schenken. De verplichting vervalt bij overlijden. Het FHP moedigt deze vorm van geven aan door de kosten van het opstellen van een notariële akte voor haar rekening te nemen bij jaarlijkse giften van € 250 of meer.

Voor de vennootschapsbelasting zijn giften aftrekbaar met een drempel van € 227 en een maximum van tien procent van de winst.

Nieuw op de website

Heeft u al de mogelijkheid ontdekt om een foto impressie van het Welkom Dorp te krijgen.

Krantenartikel

Van Tiny en Gerard Langerak kregen we een krantenartikel toegezonden. Klik hier als u ook geïnteresseerd bent in hun reis naar Sri Lanka.

Donateursdag 2008 succesvol verlopen

Op zaterdag 29 maart 2008 heeft de tweede donateursdag plaatsgevonden wederom in wooncomplex De Waaier te Amersfoort. Deze dag werd door ongeveer 80 donateurs bezocht. Speciale gast was de oprichter van het Family Help Programme dhr. Herman Steur.

Herman Steur                Hugo Twigt

Na een ontvangst met koffie en een welkom woord door de bestuursvoorzitter, Hugo Twigt, blikte dhr. Steur terug op het ontstaan van het FHP en de groei tot de organisatie zoals deze nu geworden is. Dhr. Fons Catau, directeur van het uitvoerende bureau keek terug op de resultaten van het afgelopen jaar en na een pauze werd er vooruitgekeken aan de hand van het Beleidsplan 2008-2012. Met behulp van een tweetal stellingen werd er gediscussieerd over de wijze waarop donateurs meer betrokken kunnen worden bij het FHP en het inzetten van micro credits. De dag werd afgesloten met een eenvoudige lunch.

Indien gewenst kunt u het Verslag donateursdag 2008 en de Presentatie Fons Catau downloaden.