Condoleance Jos Brink

Hierbij willen wij ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Jos Brink en hen veel sterkte wensen bij de verwerking van zijn overlijden.

Jos heeft als eregast bij de opening van het Nederlandse Welkom Dorp in 1996 op Sri Lanka de FHP vlag gehesen en de eerste vier bejaardenhuisjes officieel geopend.

Met oprechte deelneming,

Family Help Programme Sri Lanka

Family Help Programme Holland – Sri Lanka

Community centre in Pamunugama

Op het terrein naast de kerk in Pamunugama, waarop ook het kantoor van het FHP Sri Lanka staat, wordt momenteel een community centre gerealiseerd.

Het gebouw is vooral bedoeld voor de jeugd. Door het gebrek aan een voorziening voor de jeugd in Pamunugama komen steeds meer kinderen uit verveling in aanraking met drugs, alcohol en criminaliteit. We willen de jeugd in Pamunugama en omstreken faciliteiten bieden om hier vakonderwijs en ontplooiingsprogramma's te volgen. Op die manier willen we voorkomen dat ze op het slechte pad terecht komen.

Het gebouw zal bestaan uit 2 lagen waarin diverse ruimten gerealiseerd gaan worden. Een gedeelte van het gebouw zal worden ingericht als bibliotheek, eens in de veertien dagen zal er een arts spreekuur houden voor de mensen uit de omgeving.

De totale kosten van dit project zijn geraamd op € 55.000,-. Mocht u willen bijdragen in dit project, vermeld dan "Centrum Pamunugama" bij uw gift.

De start van het project, foto maart 2007:

Pamunugama 

Pamunugama

 

Voortgang project, foto augustus 2007:

 Pamunugama

 

Benedenverdieping gereed, foto augustus 2007:

Pamunugama

Bovenverdieping in aanbouw, foto augustus 2007:

Pamunugama 

Bedrijfsjubileum

Van harte gefeliciteerd; uw bedrijf viert binnenkort een jubileum en met het oog daarop hebben wij u benaderd.

Het Family Help Programme (FHP) heeft in 2005 haar 25-jarig jubileum gevierd. Ons jubileum werd overschaduwd door de tsunami. Wij willen u aanbieden om uw jubileumjaar op een bijzondere manier te vieren door bij te dragen aan succesvolle projecten op Sri Lanka.

Waar het FHP voor staat kunt u lezen op deze website. 

Wat wij u kunnen bieden is het financieel ondersteunen van een gericht project.

Dit kan van alles zijn en om dit toe te lichten hebben we u uitgenodigd contact op te nemen met Jacqueline Blokhuis, tel. 053-4757473.

Hieronder alvast een paar suggesties:

  • Het bouwen van een huisje voor een alleenstaande moeder met kinderen.

Huisje

  • Het ondersteunen van een gericht project in het Welkom Dorp:

    Het Welkom Dorp bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en de nodige zaken zijn aan vervanging toe, hier kan heel gericht aan worden bijgedragen.

  • Het voorzien in speeltuinvoorzieningen voor een kleuterschool.
  • Mensen activeren iets te gaan ondernemen op de arbeidsmarkt zodat men de kost kan verdienen (bv middels het schenken van een naaimachine).