TEARS project

Terugblik op 2e kerstdag 2004

Twee jaar geleden, tweede Kerstdag vond voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra een sterke zeebeving plaats. De vloedgolf die daarop ontstond veroorzaakte een ramp zoals we die nog nooit eerder gezien hebben. De golf van soms wel tientallen meters hoog overspoelde de kusten van Indonesië, India, Sri Lanka, Thailand en bereikte zelfs Somalië aan de oostkust van Afrika. De vloedgolven, die soms een hoogte van zeventien meter bereikten, maakten veel slachtoffers in tien verschillende landen. Ruim 220.000 mensen kwamen om. Meer dan 3 miljoen mensen werden direct getroffen en hadden hulp nodig.

Ofschoon Sri Lanka op grote afstand ligt van het epicentrum rolde de Tsunami met veel geweld over een lengte van duizend kilometer over tweederde van de kust. De zwaarst getroffen gebieden liggen in het noordoosten van het eiland, dé brandhaard van het conflict tussen de overheid en de Tamil Tijgers. 35.000 Srilankanen vonden de dood en een half miljoen mensen werd dakloos. Kleine middenstanders en vissers behoren tot de meest getroffen groepen.

TEARS  

De door het FHP opgestarte actie TEARS werd gesteund met  ruim anderhalf miljoen euro en kon tevens rekenen op een bijdrage uit de nationale actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties op giro 555 van ruim een half miljoen euro. Een ongekend grote opbrengst voor een ongekende ramp.

Bouw TEARS

Wat is bereikt? Veel mensen kregen noodhulp; voedsel en drinkwater werd verstrekt en in de eerste levensbehoeften van de slachtoffers werd voorzien. Mensen zijn van middelen voorzien om weer een inkomen te kunnen verkrijgen. De wederopbouwfase is nog steeds in volle gang. Er zijn permanente nieuwe huizen opgeleverd (november 2008: 198 huizen) en er wordt nog druk gebouwd. Hoewel er nog steeds gelden ontvangen worden voor dit project denken we het volledige project halverwege 2009 te hebben afgerond en zullen er in totaal ongeveer 300 huizen gebouwd zijn.

 

De eerste bouwwerkzaamheden

Het FHP heeft zich in eerste instantie gericht op een aantal vissersgemeenschappen in Payagala, Beruwala en Balapatiya in het zuidwesten van Sri Lanka, later gevolgd door Modera en Moratuwa. Aan de vissers die al hun materialen kwijt waren, zijn visnetten en andere vismaterialen verstrekt. Diverse vissersboten zijn geleverd dan wel hersteld. Ook is afgesproken de vissersgemeenschappen wederom van definitieve huisvesting te voorzien.

Het bouwen van huizen bleek in niet zo gemakkelijk als aanvankelijk werd gedacht. Door het introduceren van de zogeheten bufferzone (bouwen was niet meer toegestaan binnen een straal van 300 meter uit de kust) werd bouwland schaars en landeigenaren die geschikt land hadden, vroegen extreem hoge prijzen. De beschikbaarheid van grond, onduidelijkheden bij de overheid en in sommige gevallen de wensen van de vissers, veroorzaakten dan ook vertraging.

Uiteindelijk is het FHP toch gelukt om grond te kopen in Payagala. In dit plaatsje zouden dan ook de eerste huizen verrijzen. De realisatie van deze huizen ging echter niet van een leien dakje. De overheid stond er in eerste instantie op dat er een weg zou komen van 6 meter breed, dit was echter onmogelijk daar de huidige weg nauwelijks drie meter breed was. Ook de voorzitter van de lokale autoriteit eiste in eerste instantie vijf huizen op voor slachtoffers die hij persoonlijk kende. Uiteindelijk zijn dit er twee geworden. Het regenseizoen veroorzaakte allerlei problemen. De grond waarop gebouwd moest worden was een grote modderpoel. Tengevolge hiervan moest de constructie van de huizen extra worden verstevigd. De bouw werd wekelijks bezocht door de project coördinator om te voorkomen dat er inferieure materialen werden gebruikt. Eind 2005 waren de eerste 16 huizen in Payagala gereed en zijn in Beruwala enkele huizen hersteld.

Ook de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in Nederland heeft gelden ingezameld en wil deze via het FHP een goede bestemming geven in het oosten van Sri Lanka. Hiertoe zijn diverse besprekingen met overheidsmensen gevoerd, diverse bijeenkomsten bijgewoond en bezoeken afgelegd en ook hier stuitte men op allerlei moeilijkheden. Er werd zelfs een stuk land door de overheid toegewezen welke achteraf illegaal bleek te zijn, voorzichtigheid moet dan ook in acht worden genomen. Inmiddels is de bouw van 60 woningen afgerond en zijn deze eind maart 2007 opgeleverd.

Hieronder volgt een overzicht van alle in het kader van het TEARS project opgeleverde en nog op te leveren huizen.

Gerealiseerd

 • verstrekken van boten, vissersbenodigdheden

Uitreiking boten

 

District Kalutara

 • Payagala: 16 huizen

Huis Payagala Huis Payagala 2  

Voor meer foto's: foto album Payagala

 • Beruwala: 1 huis

 

District Colombo

 • Panvilakale: 17 huizen
 • Godaparagahahena: 6 huizen
 • Maadupitiya: 12 huizen
 • Moronthuduwa: 2 huizen
 • Kosgahawatte: 28 huizen

 

District Galle

 • Kahawa: 24 huizen (over 2 verdiepingen)

  Dit project in Kahawa, Galle district, is door anderen aangevangen maar werd niet afgemaakt. Het FHP heeft nu het project afgerond en 24 huizen zijn betrokken. Ook hier zorgde de aanleg van electriciteit en water door de overheid voor problemen.

Kahawa Kahawa, aug. 07

 • Habaraduwa: 34 huizen

  In twee fase, zijn deze huizen gebouwd. Problemen werden ervaren rond de aanleg door de overheid van electriciteit en water. In electriciteit wordt momenteel voorzien en ook de watervoorziening is gerealiseerd.

Habaraduwa, aug. 07 Habaraduwa, aug. 07

 • Dadella: 30 huizen
 • Nugaduwa: 36 huizen
 • Balapatiya: 20 huizen
 • Kesbepana: 15 huizen

 

District Ampara

 • Periyaneelavanai (oostkust van Sri Lanka): 60 huizen

img_5322.JPG Periyaneelavanai, aug. 07

  

District North Central Province 

 • Nainamadama: 16 huizen 

Nainamadama

 

 

Voorlichting over FHP

FHP verzorgt graag een voorlichtingsmiddag- of avond voor u.

Zo'n middag of avond bestaat uit een inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en bevolking, gevolgd door een film over FHP. 

Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden, slechts een vergoeding voor de gemaakte reiskosten wordt gevraagd.

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen:

  Jacqueline Blokhuis

tel. 053-4757473

info@fhpholland.nl

 

Strand bij Pamunugama

Financiële ondersteuning

Voordat het Welkom Dorp werd opgericht ondersteunde Family Help Programme al jaren een groot aantal gezinnen en ouderen. Deze gezinnen en ouderen worden geselecteerd op Sri Lanka, waar in Pamunugama het kantoor van FHP Sri Lanka gevestigd is.

Zwaaien

Gezinnen

Een gezin komt voor ondersteuning in aanmerking wanneer deze bestaat uit een alleenstaande moeder en schoolgaande kinderen. De vrouwen zijn weduwen of in de steek gelaten en behoren ten gevolge daarvan tot de allerarmsten op Sri Lanka.

Bij aanvang van de ondersteuning mag het jongste kind niet ouder zijn dan 16 jaar en moeten kinderen gebruik maken van hun recht op onderwijs. Conform de huidige regel heeft een gezin recht op ondersteuning tot het oudste kind 21 jaar is, geen onderwijs meer volgt en de eventuele jongere kinderen ook niet meer deelnemen aan onderwijs. Periodiek wordt gecontroleerd of een gezin blijvend recht heeft op ondersteuning.

Ouderen

Voor de ouderen gelden andere normen, uitgangspunt is dat de oudere alleenstaand is en niet kan rekenen op ondersteuning vanuit de familiare kring vaak doordat men geen kinderen heeft.

Werkwijze

Wanneer u een ondersteuning aangaat, ontvangt u een foto met de namen, geboortedata en het adres van het gezin of de oudere. Ook uw naam en adres worden doorgegeven mits u nadrukkelijk aangeeft dit niet op prijs te stellen. Het is mogelijk om te corresponderen en als u ooit eens naar Sri Lanka gaat, kunt u de ondersteunde bezoeken.

FHP heeft er bewust voor gekozen niet periodiek te informeren over de situatie van de ondersteunde. Hiermee worden tijd en kosten bespaard en kunnen de overheadkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Wanneer echter de rechtstreekse communicatie niet leidt tot de gewenste informatie kan dit via FHP worden opgevraagd. Door tussenkomst van het kantoor op Sri Lanka proberen we u dan zo snel mogelijk te informeren.

Bijdrage

De ondersteuning van een oudere bedraagt € 8,25 per maand en een gezin € 16,50 per maand. Deze bijdragen worden maandelijks overgemaakt naar Sri Lanka en daar onder aftrek van 10% voor de kosten die onze stichting maakt, weer overgeboekt naar de eigen rekening van de betreffende personen. Alle donateurs ontvangen jaarlijks een financieel overzicht waarmee de ontvangsten van hun betalingen en de overboekingen naar Sri Lanka ten behoeve van de ondersteunde worden verantwoord. Periodiek worden deze bijdragen aangepast om zo de inkomensondersteuning inflatievolgend op peil te houden.

In deze bijlage vindt u de overige richtlijnen die worden gehanteerd bij het aangaan van een financiële ondersteuning en met dit aanvraagformulier kunt u uw belangstelling voor een financiële ondersteuning kenbaar maken.

Projecten

Naast de financiële ondersteuning van bejaarden en weduwen met kinderen, coördineert en financiert het FHP diverse projecten. Hiervan zijn inmiddels vele voorbeelden te noemen. Om u een indruk te geven noemen we hierna een aantal projecten, sommigen reeds voltooid, anderen nog lopend.

 

Projecten waarvoor we momenteel geld inzamelen:

 • FHP SHINE: Met het project FHP SHINE (Support Homeless in North East) willen we een nieuwe start mogelijk maken voor de Srilankanen in voormalig oorlogsgebied. Het gaat naast het bouwen van huizen juist ook om werk, opleiding en samenleven.
 • zonne-energie in het Welkom Dorp:

 

Projecten in uitvoering:

 • Student Help Program – Ratnapura: Het verstrekken van schoolbenodigdheden (schriften, pennen, potloden, schooltassen) zodat leerlingen uit arme, één ouder gezinnen, onderwijs kunnen blijven volgen.

 • Heart for Life: doorlopend project waarmee kinderen met een hartafwijking (financieel) geholpen kunnen worden, waarmee een levensreddende operatie kan worden betaald

Gerealiseerde projecten:

Dit zijn enkele projecten die met de financiele hulp van onze donateurs reeds zijn gerealiseerd:

 • Tsunamiproject FHP TEARS: Voor de slachtoffers van de vloedgolframp op 26 december 2004 is dit project gerealiseerd waarbij o.a. boten en visserijbenodigdheden zijn verstrekt en 332 huizen zijn gebouwd. Zie ook de volgende deelprojecten: Payagala, Periyaneelavanai, Nainamadama, Kosgoda, Habaraduwa, Kahawa, Balapitiya, bouwen in het district Colombo en bouwen in het district Galle.
 • Nieuwe keuken in het Welkom Dorp
 • Kleuterschool/bibliotheek in Polgahahena
 • Bibliotheek faciliteiten St. Rita's church, Ma-Eliya
 • Kleuterschool/bibliotheek in Janahithagama (project Silvia)
 • Community Centre in Pamunugama:

  Voor met name de jeugd uit Pamunugama en omgeving is dit gemeenschapscentrum gebouwd.

 • Het jubileumproject

  In 2005 bestond het FHP 25 jaar en ter gelegenheid hiervan werd het plan opgevat om 25 huisjes te bouwen voor adoptiegezinnen. Na de tsunami kwamen de prioriteiten begrijpelijkerwijs anders te liggen. Later is het jubileumproject weer opgepakt en de fondsenwerving opnieuw gestart. Wilt u meer weten over dit grootse project kijkt u dan verder.

 • Vocational Training Centre in Balapatiya
 • Nijverheidsproject: naaimachines voor 25 adoptiegezinnen

  Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Welkom Dorp werden onder adoptiegezinnen 25 naaimachines verloot. Op deze manier willen we mensen activeren om iets te gaan ondernemen op de arbeidsmarkt zodat ze zelf een bijdrage leveren aan hun inkomen.

 • Community Hall in Nagoda: Een onderwijscentrum in Nagoda, Kandana. Hierin zijn een kleuterschool en een vakopleiding gehuisvest. De jeugd in Nagoda heeft nu de mogelijkheid tot het volgen van een vakopleiding na het basisonderwijs. Met dit grote project is in een dringende behoefte voorzien.
 • Een school in Makandura Gonawila
 • Kehel Ella Preschool
 • Toiletten in een weeshuis in Daraluwa
 • Labbala Maha Vidyalaya bibliotheek

Nieuwsbrief

Per kwartaal brengt het FHP een nieuwsbrief uit, die onze begunstigers ontvangen. Zo blijven zij op de hoogte van het laatste nieuws van Family Help Programme.

Wanneer u ook een nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen bij ons kantoor in Enschede op telefoonnummer: 053-4757473 of email info@fhpholland.nl. U kunt ook de nieuwsbrief online bekijken.

Contactgegevens

[formulier naam=”form_contact”]

Family Help Programme Holland – Sri Lanka

Postadres:

Postbus 248,

7500 AE  Enschede              

Bezoekadres:

Wethouder Beversstraat 175,

7543 BK  EnschedeTelefoon: 053-4757473

E-mail: info@fhpholland.nl

                    
Betaling ING Bank:

IBAN: NL34 INGB 0005 5831 16

BIC  : INGBNL2A

Betaling ABN AMRO Bank:

IBAN: NL05 ABNA 0496 1899 05

BIC  : ABNANL2A

RSIN/fiscaalnummer: 804116362

Jacqueline

Voor vragen, over ondersteuning, over betalingen maar ook verzoeken om algemene info en voor klachten kunt u het formulier hieronder invullen of gebruik maken van de gegevens hierboven.

[respons]

Beste  [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM],

Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Ter bevestiging is er een e-mail naar het aangegeven e-mailadres ‘[EMAIL]’ verzonden.

[/respons]

[e-mail]

Logo FHP  
  Geachte [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM], Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.Met vriendelijk groet,   FHP Holland-Sri Lanka.

  Logo CBF

[/e-mail]

[/formulier]

Steun Family Help Programme

[formulier naam=”form_deelname”]

Op deze website heeft u kunnen lezen hoe u FHP kunt ondersteunen. Hieronder ziet u de mogelijkheden nogmaals uiteengezet.

 • Voor € 33,- per maand kunt u een alleenstaande oudere in het Welkom Dorp ;ondersteunen die daarvoor een volledig verzorgde oude dag krijgt.
 • Voor € 13,75 per maand wordt u ‘Vriend van het Welkom Dorp’ en levert u een structurele bijdrage aan het voortbestaan van dit prachtige project.
 • Symbolisch eigenaar van 1 m2 grond in het Welkom Dorp wordt u voor € 50,-; u ontvangt een eigendomscertificaat en plaatsvermelding.
 • Een vrije gift of een bijdrage aan een project in het Welkom Dorp is uiteraard ook welkom.
 • Voor € 8,25 per maand kunt u een alleenstaande, zelfstandig wonende, oudere ondersteunen.
 • Voor € 16,50 per maand kunt u een vaderloos gezin ondersteunen zodat de kinderen naar school kunnen gaan en de moeder kan gaan werken.
 • Een financiële bijdrage aan een van onze projecten is een bijdrage aan de onderwijskansen voor kinderen en de ontwikkelingskansen van gemeenschappen.
 • En natuurlijk kunt u het werk van FHP in het algemeen steunen door een algemene gift te doen.

JA, ik steun Family Help Programme.

Een donatie rechtstreeks aan FHP kunt u overmaken op rekening NL34 INGB 0005 5831 16 t.n.v. Fam. Help Programme, Enschede.

Ik wil online doneren.

DonatiebuttonDat kan via de Stichting GeefGratis. Let wel: afhankelijk van sponsoring worden deze donatiegelden 100% aan ons uitbetaald, bij geen sponsoring wordt 10% ingehouden door de Stichting GeefGratis.

Aanvraagformulier

Indien u een gezin of een bejaarde wilt ondersteunen, kunt u het aanvraagformulier invullen en dit naar ons zenden. Na ontvangst zorgen wij voor de verdere afhandeling en zenden we u een foto en persoonlijke informatie over de aan u toegewezen persoon en/of personen.

[respons]

Beste  [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM],

Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Ter bevestiging is er een e-mail naar het aangegeven e-mailadres ‘[EMAIL]’ verzonden.

[/respons]

[e-mail]

Logo FHP  
  Geachte [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM], Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Met vriendelijk groet,   

FHP Holland-Sri Lanka.


Wij hebben de volgende keuzes geregistreerd:

[TABEL]

  Logo CBF

[/e-mail]

[/formulier]

Geschiedenis Sri Lanka

“Paradijs” is een woord dat gebruikt werd om Sri Lanka te beschrijven. Een weelderig groen eiland in de vorm van een traan, omringd door glorieuze zandstranden en diepblauw en turkoois helder water. Voor de oppervlakkige toeschouwer zal dat wel een traan van vreugde zijn, voor de mensen die zich meer verdiepen ook een traan van verdriet want Sri Lanka is een eiland met een zon- én een schaduwzijde.

“Sri Lanka’…over de naam is al veel verteld. Het veranderen van de naam van het eiland van ‘Ceylon’ naar Sri Lanka in 1972 veroorzaakte nogal wat verwarring maar in feite was de naam altijd zo gebruikt door de Singalezen (de grootste bevolkingsgroep van Sri Lanka) en bij de Tamils spraken ze over “Ilankai”.

Het 2000 jaar oude Hindo-epos vertelt het verhaal van Rama’s mooie echtgenote die werd ontvoerd door de slechte koning Lanka. Later kende de Romaanse bevolking het eiland als “Taprobane” en moslim handelaars spraken weer over het eiland “Serendib”. Deze naam is afkomstig van het woord “serendipity” en betekent zoveel als “de gave om onverwacht mooie ontdekkingen te doen”; Sri Lanka was die mooie en onverwachte ontdekking en als u de ervaring hebt mogen opdoen om Sri Lanka te bezoeken, weet u dat deze onverwachte en mooie verrassingen over het hele eiland opduiken.

kokosboom

De geschiedenis van Sri Lanka

Sri Lanka is één van die plaatsen op onze wereld waar de geschiedenis op lijkt te gaan in de mystiek van legendes. Immers, over Adam’s Peak wordt gezegd dat het de plek is waar Adam zijn eerste voet op aarde zette nadat hij verbannen was uit de hemel…en is het niet zijn voetafdruk die boven op de berg staat? Of is dat toch de voetafdruk van Boeddha, een eiland bezoekend halverwege zijn weg naar het paradijs? En Adam’s Bridge, de reeks van eilanden die een ketting vormt tussen India en Sri Lanka, is dat in werkelijkheid niet de serie versteende voetstappen van Rama? Rama die, geholpen door zijn trouwe bondgenoot Humanan, de apengod, met grote sprongen over het water ging tijdens zijn missie om Sita te redden uit de klauwen van de slechte duivel Rawana, koning van Lanka, in het epos “Ramayana”?

Het epos van “Ramayana” heeft wellicht een broze kern van waarheid in zich want Sri Lanka’s geschiedenis vertelt over vele invallen van het zuiden van India. Misschien dat een aantal vroegere “strafinvallen” door India de basis hebben gelegd voor dit verhaal over Rama en zijn mooie vrouw, een verhaal dat alsmaar werd verteld, van generatie op generatie, door heel Azië. Maar hoe mooi en fascinerend de legendes ook zijn, de realiteit wijst in de richting van de eerste Singalezen (van origine waarschijnlijk uit Noord India) die rond de 5e of 6e eeuw voor Christus op Sri Lanka aankwamen om vervolgens beetje bij beetje de eerste inwoners, de Wanniyalaaetto ook wel bekend onder de naam Veddahs, vervingen. Van deze mensen zijn er vandaag de dag nog maar weinig over.

De Portugese periode

Na de opkomst en ondergang van achtereenvolgens Anuradhapura en Polonnaruwa werd het centrum van de Singalese macht verschoven naar het zuidwesten van het eiland en tussen 1253 en 1400 na Christus waren er vijf Singalese hoofdsteden. Tijdens deze periode had Sri Lanka het zwaar te verduren. Zo waren daar de aanvallen van zowel Chinezen als Malayans en daarnaast ook nog de periodieke invallen vanuit Zuid India. Uiteindelijk arriveerden de koloniale Europese krachten in 1505. Op dat moment had Sri Lanka drie koninkrijken: het Tamil koninkrijk van Jaffna in het noorden (dat zijn oorsprong vindt in Zuid India) en de twee Singalese koninkrijken in Kandy en Kotte. Het koninkrijk in Kotte was het sterkst en het machtigst en lag in het zuidwesten.

In 1505 arriveerde de Portugees Lorenço de Almeida in Colombo. Hij zorgde ervoor dat hij vriendschappelijke banden onderhield met de koning van Kotte en veroverde op die manier een monopolie voor Portugal op het gebied van de kruiden- en kaneelhandel. Deze handel zou snel daarna enorm belangrijk worden in Europa. Pogingen van Kotte om de kracht en bescherming van de Portugezen in zijn eigen belang te gebruiken, resulteerde erin dat Portugal de macht volledig overnam, niet alleen in de regionen van Kotte, maar over het hele eiland, uitgezonderd de centrale hooglanden in Kandy. Omdat de hooglanden ver weg lagen en moeilijk toegankelijk waren, waren de koningen van Kandy altijd in staat om pogingen van de Portugezen om hen in te lijven af te weren en bij meerdere gelegenheden hebben zij de Portugezen terug naar de kust gedreven. Koffie was de grootste bron van inkomen en daarmee de ruggengraat van de koloniale economie, maar een vernietigende plantenziekte verwoestte dit in 1870 en de plantages schakelden snel over naar thee en/of rubber. Vandaag de dag is Sri Lanka de op één na grootste thee-exporteur ter wereld.

waterval

De Nederlandse periode

De Portugese overheersing werd gekenmerkt door Europese hebzuchtigheid, wreedheid en intolerantie op zijn ergst maar pogingen van het koninkrijk Kandy om Nederlandse hulp te krijgen bij het verjagen van de Portugezen had tot gevolg dat de ene Europese macht werd ingeruild voor de andere. In 1658, 153 jaar na het eerste Portugese contact, hadden de Nederlanders de macht overgenomen in alle kustgebieden van het eiland.

De Engelse periode

De Franse revolutie resulteerde in een gigantische opschudding onder de Europese machten en in 1796 werden de Nederlanders makkelijk vervangen door de Engelsen, die er in 1815 ook in slaagden om de macht te veroveren over het koninkrijk Kandy. Daarmee werden ze de eerste Europese macht die erin slaagde over het hele eiland te heersen. Tot 1802 administreerden de Engelsen Sri Lanka nog vanuit Chennai (Madras) in India maar tijdens dat jaar werd Sri Lanka een kroonkolonie en in 1818 werd een verenigde administratie opgezet.

In het jaar 1832 zorgden de verregaande veranderingen in de eigendomswetten ervoor dat Engelsen zich permanent op Sri Lanka gingen vestigen. Dit ging ten koste van de Singalezen, die, in de ogen van de Engelsen, geen recht hadden op hun eigen land. Al snel was Sri Lanka bedolven onder koffie-, kaneel- en kokosplantages en een netwerk van wegen en spoorwegen werd gebouwd teneinde deze nieuwe economische activiteiten te kunnen handhaven. Engels werd de officiële taal en wordt nu nog steeds veel gesproken op het eiland.

De Engelsen bleken niet in staat om de Singalezen te overreden goedkoop voor hen te werken en daarom haalden ze grote aantallen Tamil-arbeiders vanuit Zuid India. De Singalese boeren in het berggebied verloren hun land aan de staat en vandaag de dag bestaan er nog steeds ernstige conflicten tussen de Tamils uit het gebergte en hun Singalese buren. Hier moet aan toegevoegd worden dat de bergbewoners zich totnogtoe niet gemengd hebben in het conflict dat het noorden en oosten van het eiland heeft verzwolgen.

De eerste regering van Sri Lanka na de onafhankelijkheid beroofden de 800.000 Tamils uit het gebergte van hun staatsburgerschap en hun stemrecht. Latere overeenkomsten in de jaren 60 en 80 tussen Sri Lanka en India hebben ertoe geleid dat een aantal van hen repatrieerden naar India terwijl anderen het Sri Lankaanse burgerschap werd toegekend.

catamaran

Onafhankelijkheid

Tussen de 1ste en 2e wereldoorlog zorgde politieke beroering ervoor dat Sri Lanka in de richting ging van onafhankelijkheid van Engeland, maar op een aanzienlijk vreedzamer manier dan destijds van India. Aan het einde van de 2e wereldoorlog werd duidelijk dat Sri Lanka al heel gauw onafhankelijk zou zijn en in februari 1948 werd dat werkelijkheid. Echter, vervolgens werd het Singalees de enige officiële taal en sinds die tijd is het onrustig, zijn er ernstige geweldplegingen en sinds 1983 is er zelfs sprake van een burgeroorlog. De Tamils willen een autonome staat in het noorden stichten en de problemen worden nog verergerd door opstanden van separistische, radicale, linkse Singalezen die de regering omver proberen te werpen. Sri Lanka heeft vele politieke linkse partijen en bewegingen (waaronder een trotskistische partij) waardoor het sluiten van politieke compromissen bijna onmogelijk is. De burgeroorlog en de opstanden hebben tot nu toe al aan minstens 50.000 mensen het leven gekost.

Hierna besloten de Portugezen om het eiland Ceilão te noemen. Vervolgens besloten de Hollanders het om te dopen naar Ceylan, daarop noemden de Engelsen het Ceylon en tenslotte, in 1972, kreeg het mooiste eiland in de Indische oceaan haar huidige naam: Sri Lanka: ‘koninklijk, veelbelovend, stralend land’. Gedurende hun 140 jaar durende overheersing deden de Nederlanders, net als de Portugezen, meerdere onsuccesvolle pogingen om het koninkrijk Kandy onder controle te krijgen. De Nederlanders waren echter meer geïnteresseerd in handel en winst maken dan de Portugezen die veel tijd en moeite staken in het verspreiden van hun religie en het uitbreiden en versterken van hun mentale overheersing.

De eerste onafhankelijke regering werd gevormd door DS Senanayake en zijn ‘United National Party’ de UNP. Zijn voornaamste tegenstanders waren Tamil-partijen uit het noorden en de Communisten van de theeplantages. In eerste instantie verliep alles soepel. De economie bleef sterk, de theeprijzen stegen en gingen nog verder omhoog door het Koreaanse conflict. De regering concentreerde zich op het verbeteren van de sociale voorzieningen en het ondermijnen van de tegenpartij. Door de Tamils uit het gebergte hun stemrecht te ontnemen, bevorderden ze zeker dat laatste. In 1952 werd DS Senanayake vermoord. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, Dudley Senanayake.

Zijn eerste van 4 perioden als Eerste Minister was een zeer korte. Een van de eerste beleidsmaatregelen na het onafhankelijk worden, was dat er gratis porties rijst werden verstrekt aan elke Sri Lankaan en ook kwam er subsidie voor de import van dit basisvoedsel. Echter, wereldwijd escaleerde de prijs van de rijst en hierdoor sloeg de balans van de betalingen door naar de verkeerde kant. Een poging in 1953 om de prijs van rijst te verhogen resulteerde in massale rellen, vele doden en de afkondiging van de noodtoestand. Dudley Senanayake trad af; hij was niet de laatste Sri Lankaanse leider die verslagen werd door ‘de rijstkwestie’. Sir John Kotelawala, zijn oom, verving hem en de UNP kreeg de bijnaam ‘Uncle Nephew Party’. Kotelawale werd met grote achterstand verslagen tijdens de algemene verkiezingen van 1956 door de Mahajana Eksath Peramuna (MEP) partij, geleid door SWRD Bandaranaike.

Sri Lanka, parel in de Indische Oceaan

Facts & Figures;

vlag SL

 

het landprofiel van Sri Lanka

 • Officiële naam: Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka
 • Staatsvorm: Republiek met wetgevend orgaan (parlement)
 • Hoofdstad: Colombo
 • Oppervlakte: 65.610 km²; 1,5 keer Nederland
 • Tijdsverschil: plus 4,5 uur (plus 6 uur GMT; Greenwich Mean Time)
 • Aantal inwoners: 21,32 miljoen tegenover 16,50 miljoen in Nederland
 • Levensverwachting: 73,4 jaar tegenover 78,96 in Nederland
 • Kindersterfte per 1.000: 13,97 tegenover 4,96 in Nederland
 • Taal: Singalees
 • Overige talen: Tamil, Maleisisch en Engels
 • Analfabetisme: 9,3% tegenover 1% in Nederland
 • Religies: Boeddhist (69,1%), Moslim (7,6%), Hindu (7,1%) en Christen (6,2%)
 • Munteenheid: 1 Sri Lankaanse Roepia = 100 Sri Lankaanse centen
 • Economie: Diensten (39,2%), landbouw (34,7%) en industrie (26,1%)
 • Bruto Nationaal Product per capita: 4.400 US $ tegenover 41.300 US $ in Nederland!

Meer informatie over Sri Lanka en haar geschiedenis lees je hier

Het Welkom Dorp

Op 30 juli 1996 is het meest bijzondere project van FHP officieel geopend: het Welkom Dorp voor dakloze bejaarden. Het Welkom Dorp is speciaal opgezet voor dakloze ouderen die letterlijk van de straat zijn gehaald en dringend medische zorg nodig hebben. De bouw van het dorp is gefinancierd door Nederlandse sponsors, zowel particulieren als bedrijven.

De huisjes hebben het uiterlijk van een Noord-Hollands stadje, Monnickendam. Vandaag de dag kunnen hier zo’n 300 mensen een thuis vinden. Zij gaan onder de douche, hebben een bed, ontvangen (medische) verzorging en drie maaltijden per dag. Voor ons zo normaal, voor hen een totaal nieuwe wereld.

Lees ook: boekje Welkom Dorp

Het Welkom Dorp is voor haar bestaan afhankelijk van de giften van donateurs.

Hoe kunt u helpen?

 • Voor € 33,- per maand kunt u een alleenstaande oudere in het Welkom Dorp ondersteunen die daarvoor een volledig verzorgde oude dag krijgt.
 • Voor € 13,75 per maand wordt u ‘Vriend van het Welkom Dorp’ en levert u een structurele bijdrage aan het voortbestaan van dit prachtige project.
 • De mogelijkheid bestaat om symbolisch eigenaar te worden van 1 m2 grond in het Welkom Dorp voor € 50,-. U ontvangt daarvan een eigendomscertificaat met vermelding van uw naam en de plaats waar uw stukje grond ligt in het Welkom Dorp.
 • Een vrije gift is uiteraard ook welkom.

Aanvraagformulier

Bewoner Welkom Dorp   Bewoner Welkom Dorp   Bewoner Welkom Dorp

Wanneer u op Sri Lanka bent, is het mogelijk het Welkom Dorp te bezoeken. Vanuit Negombo is dit goed te doen.

Het adres is: Herman Steur Mawatha 1, Wilagedera-Gonawila (NWP)

[mappress]

Family Help Programme

Family Help Programme heeft als doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Dit wordt gedaan door het verstrekken van inkomen, zorg en ondersteuning en het leveren van voorzieningen aan mensen en groepen van mensen. Hierbij wordt er naar gestreefd mensen te helpen zelfstandig hun toekomst vorm te geven. FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen op Sri Lanka ongeacht ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.

 foto A.Vossebeld

FHP werd in 1980 op Sri Lanka opgericht door Herman Steur. Hij wilde de allerarmsten op Sri Lanka helpen en organiseerde financiële ondersteuning voor ouderen en gezinnen. In 1984 werd de ondersteunende stichting ‘Family Help Programme Holland – Sri Lanka’ opgericht.

Deze stichting heeft als doel het inzamelen van financiële bijdragen en probeert haar doel te bereiken met het werven van begunstigers, het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten en andere het doel van de stichting dienende middelen.

FHP is sinds januari 1999 erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving, en mag daarom gebruikmaken van het CBF keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezig houden met het inzamelen van geld voor een ‘goed doel’.

FHP is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Giften zijn fiscaal aftrekbaar! Meer informatie vindt u in onze brochure “Schenken en belasting”.

 [mappress]

Doneren

IBAN: NL34 INGB 0005 5831 16

BIC  : INGBNL2A

tnv Fam. Help Programme

 

Donatiebutton

Vind ons leuk!

Als je ons werk ook leuk vindt, volg ons dan op Facebook